Rozmiar tekstu:
Kontrast:
H2_wielkopolska

Postaw na innowacje i dołącz do globalnego rynku gospodarki opartej na wodorze.

Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” to szansa dla wielkopolskich przedsiębiorców na rozwój swojego biznesu.

Dołącz do wodorowej rewolucji!

BAZA WIEDZY

Źródło informacji o wodorze, strategiach wodorowych oraz analizy rynku w obszarze gospodarki wodorowej.

Więcej

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

Więcej

PORTFOLIO

Portfolio firm biorących udział w doradztwie wodorowym

Więcej
Znacznik

Aktualności

23/11/21
Polska sukcesywnie rozwija elektromobilność, a na horyzoncie rysuje się już perspektywa wykorzystania w transporcie i energetyce wodoru. W przyjętej na początku tego miesiąca “Polskiej Strategii Wodorowej” rząd założył, że do 2030 roku w naszym kraju powstaną minimum 32 stacje jego tankowania i bunkrowania, uruchomionych też zostanie co najmniej 5 dolin wodorowych. Pod koniec tej dekady […]
Więcej
09/11/21
Podczas konferencji poruszono wiele tematów takich jak: rozwiązania niskoemisyjne dla samorządu, edukacja młodzieży szkolnej, rozwój biznesu opartego na ekosystemie wodorowym, idea Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, rola dolin wodorowych oraz krajowe i europejskie finansowanie projektów wodorowych.  W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób.
Więcej
09/11/21
Największy w Europie zakład elektrolizy wodnej z membraną polimerową (PEM) rozpoczął działalność w należącym do Shell Parku Energetyczno-Chemicznym w Nadrenii koło Kolonii, produkując ekologiczny wodór. Elektrownia ta, będąca częścią europejskiego konsorcjum REFHYNE i finansowana przez UE w ramach wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU), jest pierwszym zakładem wykorzystującym tę technologię […]
Więcej
29/10/21
04 listopada zapraszamy na Konferencję „Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru”.    
Więcej
Kropki

Baza wiedzy

Analiza potencjału rynku brytyjskiego w obszarze gospodarki wodorowej
15/06/2021

Analiza potencjału rynku brytyjskiego w obszarze gospodarki wodorowej

Zapraszamy do zapoznania się z analizami rynków perspektywicznych w obszarze gospodarki wodorowej  w Wielkiej Brytanii.
Analiza potencjału rynku francuskiego w obszarze gospodarki wodorowej
15/06/2021

Analiza potencjału rynku francuskiego w obszarze gospodarki wodorowej

Zapraszamy do zapoznania się z analizami rynków perspektywicznych w obszarze gospodarki wodorowej  we FRANCJI
Analiza potencjału rynku niemieckiego w obszarze gospodarki wodorowej
15/06/2021

Analiza potencjału rynku niemieckiego w obszarze gospodarki wodorowej

Zapraszamy do zapoznania się z analizami rynków perspektywicznych w obszarze gospodarki wodorowej  w Niemczech.
Jakie przepisy i normy techniczne stosować przy budowie stacji tankowania wodoru?
13/05/2021

Jakie przepisy i normy techniczne stosować przy budowie stacji tankowania wodoru?

Opublikowano stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie stosowania przepisów i norm technicznych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy stacji tankowania wodoru.
Analiza „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej
19/03/2021

Analiza „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej

Analiza „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” ma ocenić oraz wskazać potencjalne szanse na rozwój wielkopolskich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw i wartości technologii wodorowych oraz szerzej gospodarki wykorzystującej nowoczesne wodorowe rozwiązania energetyczne.
Raport ZDG TOR: TRANSPORT KLUCZEM DO ROZWOJU TECHNOLOGII WODOROWYCH W POLSCE
15/02/2021

Raport ZDG TOR: TRANSPORT KLUCZEM DO ROZWOJU TECHNOLOGII WODOROWYCH W POLSCE

Ponad 24 mld euro do 2030 roku wyda Unia Europejska na elektrolizery do produkcji wodoru. Kolejne kilkaset miliardów pochłoną inwestycje w odnawialne źródła energii. W ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie „Zielony Transport Publiczny” samorządy złożyły wnioski o finasowanie zakupu ponad 100 autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.
Hydrogen Decarbonization Pathways- Raport wykonany na zlecenie Hydrogen Council
11/02/2021

Hydrogen Decarbonization Pathways- Raport wykonany na zlecenie Hydrogen Council

Aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na faktach, gdy świat rozpoczyna ważną transformację energetyczną i przemysłową, Rada ds. Wodoru rozpoczęła swoje najnowsze badanie “Hydrogen Decarbonization Pathways”. Biorąc pod uwagę, że wodór jest jednym z kluczy do transformacji energetycznej, ważne jest nie tylko, aby uczynić go ekonomicznie opłacalnym (jak wskazano w naszym raporcie ze stycznia 2020 […]
Ekspertyza dotycząca ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze
28/01/2021

Ekspertyza dotycząca ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)
30/12/2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazuje Państwu Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030) zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą 3099/2020 z dnia 29.12.2020. RIS 2030 stanowi dokument strategiczny, który jednocześnie jest narzędziem budowania regionalnego systemu innowacji. Strategia ta stanowi podstawę do wykorzystywania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Wspomaga […]
Analiza potencjału trzech rynków w obszarze gospodarki opartej na wodorze
09/11/2020

Analiza potencjału trzech rynków w obszarze gospodarki opartej na wodorze

Zachęcamy do zapoznania się z analizami rynku francuskiego, brytyjskiego i niemieckiego w obszarze gospodarki opartej na wodorze. Opracowania zawierają bardzo przydatne informacje w szczególności dla firm, które rozważają możliwość swojego rozwój w oparciu o technologie wodorowe. Wodór jako uniwersalny nośnik energii oraz jego różnorodne zastosowania nie tylko ułatwiają osiągnięcie celów klimatycznych pod kątem zmniejszenia emisji […]
Strategia UE w zakresie wodoru
26/10/2020

Strategia UE w zakresie wodoru

Strategia UE w zakresie wodoru jest ważnym krokiem milowym na drodze do dekarbonizacji systemu energetycznego. Będzie ona stanowić cenne ramy dla przyszłych, bardziej szczegółowych prac nad planami wdrożeniowymi.
The National Hydrogen Strategy
26/10/2020

The National Hydrogen Strategy

Niemiecka Krajowa Strategia Wodorowa, przygotowana przez rząd federalny zapewnia spójne ramy do wytwarzania, transportu i wykorzystania wodoru, wspieranie odpowiednich innowacji i inwestycji.
Innovation Insights Brief New Hydrogen Economy Hype or Hope?
24/09/2020

Innovation Insights Brief New Hydrogen Economy Hype or Hope?

Podsumowanie jest częścią serii publikacji Światowej Rady Energetycznej poświęconych innowacjom.
Hydrogen Supply Chain Mapping Report
24/09/2020

Hydrogen Supply Chain Mapping Report

W niniejszym raporcie przedstawiono podział łańcucha dostaw wodoru, ze szczególnym uwzględnieniem transportu.
Hydrogen Roadmap Europe Report
23/09/2020

Hydrogen Roadmap Europe Report

Hydrogen Roadmap Europe jest strategią opracowaną przy udziale wiodących europejskich podmiotów gospodarczych oraz instytucji unijnych z obszaru wykorzystania technologii nisko i zeroemisyjnych.
EU R&D Survey 2018
23/09/2020

EU R&D Survey 2018

Inwestycje w badania naukowe i innowacje są jednym z najwyższych priorytetów polityki UE.
Hydrogen Scaling up
21/09/2020

Hydrogen Scaling up

Dokument przedstawia kompleksowy i ilościowy plan działania w celu skalowania i wdrażania technologii wodorowych oraz pierwszą wizję długoterminowego potencjału wodoru oraz mapę drogową jego rozmieszczenia.
Broszura FCH Polska
12/08/2020

Broszura FCH Polska

Broszura przedstawia wyniki przeprowadzonego badania składającego się z dwóch głównych części: - Analizy krajowych możliwości wprowadzenia wodoru oraz oceny krajowych skutków gospodarczych, środowiskowych i technicznych upowszechnienia wodoru.
04/11 2021

Konferencja „Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru”

15/09 2021

Spotkanie subregionalne – Fenomen Wielkopolskiej Doliny Wodorowej – Wielkopolska Południowa – kierunek wodór już za nami!

Nieustannie rozwijająca się popularność energii wodorowej, jej uniwersalność i potencjał wykorzystania w różnych filarach przemysłu i usług sprawił...

25/05 2021

Spotkanie subregionalne – Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski – Wielkopolska Północna – kierunek wodór już za nami!

Szanse biznesowe pojawiające się przed wielkopolskimi firmami związane z rozwojem gospodarki opartej na nowoczesnym nośniku energii jakim jest wodó...

Znacznik

Wydarzenia

events
Znacznik

O nas

Działamy na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w regionie oraz organizujemy szereg wydarzeń, w tym konferencji i spotkań poświęconych tematyce wodorowej.

W maju 2019 roku powołaliśmy Wielkopolską Platformę Wodorową – zespół, który inicjuje rozwój nowej Inteligentnej Specjalizacji, zajmującej się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”. Zespół stanowi ciało doradcze, które wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem działania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Znacznik

Kontakt

H2 Wielkopolska tel. 61 626 6248
ul. Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 6266
h2wielkopolska@umww.pl tel. 61 626 6278
H2 Wielkopolska
tel. 61 626 6248
ul. Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 6266
h2wielkopolska@umww.pl
tel. 61 626 6278

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI