Rozmiar tekstu:
Kontrast:
wodor_0025_Vector-Smart-Object

Postaw na innowacje i dołącz do globalnego rynku gospodarki opartej na wodorze.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie wspiera rozwoju gospodarki wodorowej w regionie.

Dołącz do wodorowej rewolucji!

Znacznik

Aktualności

26/06/24
22 czerwca 2024 na poznańskiej Cytadeli, po raz drugi, odbył się Piknik na FEST. W tym roku wydarzenie poświęcone było świętowaniu 20-lecia Polski i Wielkopolski w UE.
Więcej
24/06/24
Komisja Europejska, podczas 161. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, przyznała tytuły Regionalnych Dolin Innowacji. Jednym z regionów, wyróżnionych tą odznaką, jest Wielkopolska.
Więcej
17/06/24
Komisja Europejska inauguruje pięcioletni mechanizm pilotażowy, aby przyspieszyć inwestycje na rynku wodoru w ramach pakietu dotyczącego gazów zdekarbonizowanych.
Więcej
14/06/24
Port Lotniczy Ławica rozwija infrastrukturę wodorową.
Więcej
11/06/24
Globalne wydatki na czystą energię i powiązaną z nią infrastrukturę wyniosą 2 bln USD w 2024 r. – mówi najnowszy raport opracowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną IEA.
Więcej
10/06/24
H2Poland & NetZero Forum to wydarzenie angażujące najważniejsze podmioty odpowiedzialne za dekarbonizację i gospodarkę wodorową w Europie.
Więcej
Kropki

Baza wiedzy

Monitorowanie Inteligentnych Specjalizacji
05/06/2024

Monitorowanie Inteligentnych Specjalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu „Raport z monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 za 2023 rok”.  
Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040
02/11/2023

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040

W kwietniu 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040.  
Wodór i biogaz w gospodarce komunalnej – wrzesień 2022
03/11/2022

Wodór i biogaz w gospodarce komunalnej – wrzesień 2022

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym wodoru i biogazu w gospodarce komunalnej powstałym przy współpracy z dr Grzegorzem Tchorkiem
Przegląd funkcjonowania dolin wodorowych w Polsce i UE – wrzesień 2022
02/11/2022

Przegląd funkcjonowania dolin wodorowych w Polsce i UE – wrzesień 2022

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym funkcjonowania dolin wodorowych w Polsce i UE powstałym przy współpracy z dr Grzegorzem Tchorkiem
Szkoła Wodorowa  – materiał dla studentów uczelni wyższych
26/10/2022

Szkoła Wodorowa – materiał dla studentów uczelni wyższych

Analiza “Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich”
06/10/2022

Analiza “Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich”

Zapraszamy do zapoznania się z analizą “Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich”
Kompendium oraz poradnik wiedzy dla biznesu  w zakresie projektowania przyszłych usług  i produktów w oparciu o nowy nośnik energii – wodór
25/08/2022

Kompendium oraz poradnik wiedzy dla biznesu w zakresie projektowania przyszłych usług i produktów w oparciu o nowy nośnik energii – wodór

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą dr hab. Grzegorza Tchorka wykonaną na zamówienie Województwa Wielkopolskiego – projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu. 
Analiza potencjału rynku brytyjskiego w obszarze gospodarki wodorowej
15/06/2021

Analiza potencjału rynku brytyjskiego w obszarze gospodarki wodorowej

Zapraszamy do zapoznania się z analizami rynków perspektywicznych w obszarze gospodarki wodorowej  w Wielkiej Brytanii.
Analiza potencjału rynku francuskiego w obszarze gospodarki wodorowej
15/06/2021

Analiza potencjału rynku francuskiego w obszarze gospodarki wodorowej

Zapraszamy do zapoznania się z analizami rynków perspektywicznych w obszarze gospodarki wodorowej  we FRANCJI
Analiza potencjału rynku niemieckiego w obszarze gospodarki wodorowej
15/06/2021

Analiza potencjału rynku niemieckiego w obszarze gospodarki wodorowej

Zapraszamy do zapoznania się z analizami rynków perspektywicznych w obszarze gospodarki wodorowej  w Niemczech.
Jakie przepisy i normy techniczne stosować przy budowie stacji tankowania wodoru?
13/05/2021

Jakie przepisy i normy techniczne stosować przy budowie stacji tankowania wodoru?

Opublikowano stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie stosowania przepisów i norm technicznych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy stacji tankowania wodoru.
Analiza „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej
19/03/2021

Analiza „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej

Analiza „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” ma ocenić oraz wskazać potencjalne szanse na rozwój wielkopolskich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw i wartości technologii wodorowych oraz szerzej gospodarki wykorzystującej nowoczesne wodorowe rozwiązania energetyczne.
Ekspertyza TÜV SÜD Polska dotycząca gospodarki wodorowej
19/02/2021

Ekspertyza TÜV SÜD Polska dotycząca gospodarki wodorowej

Opracowanie dotyczy takich zagadnień jak: produkcja i kondycjonowanie wodoru, magazynowanie wodoru, transport i dystrybucja wodoru, wykorzystanie wodoru, produkty i usługi powiązane i wspierające oraz rozwoju rynku wodorowego z perspektywy europejskiej (strategie wodorowe w Europie, analiza europejskiego rynku wodorowego na kolejne lata pod kątem popytu i trendów, zestawienie najważniejszych regulacji polskich i europejskich).
Raport ZDG TOR: TRANSPORT KLUCZEM DO ROZWOJU TECHNOLOGII WODOROWYCH W POLSCE
15/02/2021

Raport ZDG TOR: TRANSPORT KLUCZEM DO ROZWOJU TECHNOLOGII WODOROWYCH W POLSCE

Ponad 24 mld euro do 2030 roku wyda Unia Europejska na elektrolizery do produkcji wodoru. Kolejne kilkaset miliardów pochłoną inwestycje w odnawialne źródła energii. W ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie „Zielony Transport Publiczny” samorządy złożyły wnioski o finasowanie zakupu ponad 100 autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.
Hydrogen Decarbonization Pathways- Raport wykonany na zlecenie Hydrogen Council
11/02/2021

Hydrogen Decarbonization Pathways- Raport wykonany na zlecenie Hydrogen Council

Aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na faktach, gdy świat rozpoczyna ważną transformację energetyczną i przemysłową, Rada ds. Wodoru rozpoczęła swoje najnowsze badanie “Hydrogen Decarbonization Pathways”. Biorąc pod uwagę, że wodór jest jednym z kluczy do transformacji energetycznej, ważne jest nie tylko, aby uczynić go ekonomicznie opłacalnym (jak wskazano w naszym raporcie ze stycznia 2020 […]
Ekspertyza dotycząca ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze
28/01/2021

Ekspertyza dotycząca ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)
30/12/2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazuje Państwu Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030) zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą 3099/2020 z dnia 29.12.2020. RIS 2030 stanowi dokument strategiczny, który jednocześnie jest narzędziem budowania regionalnego systemu innowacji. Strategia ta stanowi podstawę do wykorzystywania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Wspomaga […]
Analiza potencjału trzech rynków w obszarze gospodarki opartej na wodorze
09/11/2020

Analiza potencjału trzech rynków w obszarze gospodarki opartej na wodorze

Zachęcamy do zapoznania się z analizami rynku francuskiego, brytyjskiego i niemieckiego w obszarze gospodarki opartej na wodorze. Opracowania zawierają bardzo przydatne informacje w szczególności dla firm, które rozważają możliwość swojego rozwój w oparciu o technologie wodorowe. Wodór jako uniwersalny nośnik energii oraz jego różnorodne zastosowania nie tylko ułatwiają osiągnięcie celów klimatycznych pod kątem zmniejszenia emisji […]
Strategia UE w zakresie wodoru
26/10/2020

Strategia UE w zakresie wodoru

Strategia UE w zakresie wodoru jest ważnym krokiem milowym na drodze do dekarbonizacji systemu energetycznego. Będzie ona stanowić cenne ramy dla przyszłych, bardziej szczegółowych prac nad planami wdrożeniowymi.
The National Hydrogen Strategy
26/10/2020

The National Hydrogen Strategy

Niemiecka Krajowa Strategia Wodorowa, przygotowana przez rząd federalny zapewnia spójne ramy do wytwarzania, transportu i wykorzystania wodoru, wspieranie odpowiednich innowacji i inwestycji.
Innovation Insights Brief New Hydrogen Economy Hype or Hope?
24/09/2020

Innovation Insights Brief New Hydrogen Economy Hype or Hope?

Podsumowanie jest częścią serii publikacji Światowej Rady Energetycznej poświęconych innowacjom.
Hydrogen Supply Chain Mapping Report
24/09/2020

Hydrogen Supply Chain Mapping Report

W niniejszym raporcie przedstawiono podział łańcucha dostaw wodoru, ze szczególnym uwzględnieniem transportu.
Hydrogen Roadmap Europe Report
23/09/2020

Hydrogen Roadmap Europe Report

Hydrogen Roadmap Europe jest strategią opracowaną przy udziale wiodących europejskich podmiotów gospodarczych oraz instytucji unijnych z obszaru wykorzystania technologii nisko i zeroemisyjnych.
EU R&D Survey 2018
23/09/2020

EU R&D Survey 2018

Inwestycje w badania naukowe i innowacje są jednym z najwyższych priorytetów polityki UE.
Hydrogen Scaling up
21/09/2020

Hydrogen Scaling up

Dokument przedstawia kompleksowy i ilościowy plan działania w celu skalowania i wdrażania technologii wodorowych oraz pierwszą wizję długoterminowego potencjału wodoru oraz mapę drogową jego rozmieszczenia.
Broszura FCH Polska
12/08/2020

Broszura FCH Polska

Broszura przedstawia wyniki przeprowadzonego badania składającego się z dwóch głównych części: - Analizy krajowych możliwości wprowadzenia wodoru oraz oceny krajowych skutków gospodarczych, środowiskowych i technicznych upowszechnienia wodoru.
04/11 2021

Konferencja „Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru”

15/09 2021

Spotkanie subregionalne – Fenomen Wielkopolskiej Doliny Wodorowej – Wielkopolska Południowa – kierunek wodór już za nami!

Nieustannie rozwijająca się popularność energii wodorowej, jej uniwersalność i potencjał wykorzystania w różnych filarach przemysłu i usług sprawił...

25/05 2021

Spotkanie subregionalne – Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski – Wielkopolska Północna – kierunek wodór już za nami!

Szanse biznesowe pojawiające się przed wielkopolskimi firmami związane z rozwojem gospodarki opartej na nowoczesnym nośniku energii jakim jest wodó...

Znacznik

Wydarzenia

events

Znacznik

Kontakt

H2 Wielkopolska tel. 61 626 6248
ul. Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 6266
h2wielkopolska@umww.pl tel. 61 626 6278
H2 Wielkopolska
tel. 61 626 6248
ul. Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 6266
h2wielkopolska@umww.pl
tel. 61 626 6278

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Translate »