Znacznik

Monitorowanie Inteligentnych Specjalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu „Raport z monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 za 2023 rok”.  

Opracowanie zostało przygotowane przez Departament Gospodarki zgodnie z zasadami określonymi w RIS 2030, z uwzględnieniem zapisów uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6473/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. o zmianie systemu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030.

Raport-z-monitorowania-RIS-2030-za-2023-r.