Znacznik

Szkoła Wodorowa – materiał dla studentów uczelni wyższych

Inicjatywa „Szkoła Wodorowa” ma za zadanie rozpowszechnienie informacji o wykorzystaniu wodoru, technologii wodorowych i możliwości społeczno-gospodarczych związanych z ich zastosowaniem, wpływie gospodarki wodorowej na stan środowiska naturalnego, a także rozwijanie zainteresowania tematyką energii odnawialnej wśród uczniów i studentów.

W ramach „Szkoły Wodorowej” nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych oraz wykładowcy uczelni wyższych będą mogli skorzystać z przygotowanego zestawu narzędzi edukacyjno-dydaktycznych, zachęcając do wykorzystywania tematyki wodorowej na lekcjach/zajęciach stymulując tym samym zainteresowanie i świadomość uczniów/studentów w aspekcie wykorzystania nisko i zeroemisyjnej energii. Kompleksowo zebrany materiał i instrukcje dotyczące każdego z obszaru tematycznego uwzględnionego w „Szkole Wodorowej” zapewnią nauczycielom przygotowanie do sprawnego i interesującego przeprowadzenia zajęć w szkole lub na uczelni. Przygotowany materiał posłuży do uzupełnienia programu nauczania w ramach lekcji fizyki, chemii, biologii o tematykę związaną z wodorem i technologiami wodorowymi skierowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Udostępnione źródła przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów/studentów w zakresie nauk ścisłych i przygotowania ich do funkcjonowania w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Pobierz

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”, Wielkopolski Regionalny Program na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.