Znacznik

Przegląd funkcjonowania dolin wodorowych w Polsce i UE – wrzesień 2022

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym funkcjonowania dolin wodorowych w Polsce i UE powstałym przy współpracy z dr Grzegorzem Tchorkiem