Znacznik

Hydrogen Decarbonization Pathways- Raport wykonany na zlecenie Hydrogen Council

Aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na faktach, gdy świat rozpoczyna ważną transformację energetyczną i przemysłową, Rada ds. Wodoru rozpoczęła swoje najnowsze badanie "Hydrogen Decarbonization Pathways". Biorąc pod uwagę, że wodór jest jednym z kluczy do transformacji energetycznej, ważne jest nie tylko, aby uczynić go ekonomicznie opłacalnym (jak wskazano w naszym raporcie ze stycznia 2020 r. na temat konkurencyjności kosztowej), ale także aby zmaksymalizować wpływ dekarbonizacji i zminimalizować zapotrzebowanie na zasoby. W sprawozdaniu wykazano, że niskoemisyjne dostawy wodoru na skalę są wykonalne pod względem gospodarczym i środowiskowym oraz przyniosą znaczne korzyści społeczne, jeżeli zastosowane zostanie właściwe podejście lokalne i najlepsze praktyki produkcyjne. Wykazano w nim również, że nie istnieje jedna ścieżka produkcji wodoru umożliwiająca osiągnięcie niskich emisji gazów cieplarnianych (GHG) w cyklu życia, lecz raczej potrzeba podejścia opartego na faktach, które wykorzystuje zasoby regionalne i obejmuje połączenie różnych ścieżek produkcji. Pozwoli to osiągnąć zarówno redukcję emisji, jak i kosztów, co ostatecznie przyczyni się do dekarbonizacji systemu energetycznego i ograniczenia globalnego.