Znacznik

Innovation Insights Brief New Hydrogen Economy Hype or Hope?

Podsumowanie jest częścią serii publikacji Światowej Rady Energetycznej poświęconych innowacjom. W szybko rozwijającej się erze przełomowych zmian, niniejszy brief ma na celu ułatwienie strategicznego dzielenia się wiedzą między członkami Rady a innymi interesariuszami związanymi z energią i osobami kształtującymi politykę w obszarze rozwiązań związanych z wodorem.

Zapoznaj się z dokumentem: