Znacznik

EU R&D Survey 2018

Inwestycje w badania naukowe i innowacje są jednym z najwyższych priorytetów polityki UE. Wśród topowych priorytetów Planu Inwestycyjnego dla Europy inwestycje w badania naukowe i innowacje są jednym z głównych celów wyzwalania finansowania i mobilizowania inwestycji w realną gospodarkę. Niniejsze badanie dotyczy trendów w inwestycjach, badaniach i rozwój ma na celu wspieranie kształtowania polityki poprzez analizę najważniejszych podmiotów UE w dziedzinie badań i rozwoju.

Zapoznaj się z dokumentem: