Znacznik

Hydrogen Roadmap Europe Report

Hydrogen Roadmap Europe jest strategią opracowaną przy udziale wiodących europejskich podmiotów gospodarczych oraz instytucji unijnych z obszaru wykorzystania technologii nisko i zeroemisyjnych. Dokument określa skutki społeczno-gospodarcze związane wprowadzeniem rozwiązań wordowych oraz przedstawia ścieżkę wdrażania wodoru i technologii wodorowych na dużą skalę do 2050 r.

Zapoznaj się z dokumentem: