Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

O projekcie

Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”

Dążymy do wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, dzięki stworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej. Angażujemy do współpracy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, naukę oraz wszystkich entuzjastów tematyki wodorowej.

OFERUJEMY

+ Wsparcie doradcze w obszarze dostosowania produktów/usług lub zmiany modelu biznesowego do działalności w ramach łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

+ Promocję biznesu wspieraną przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

+ Dostęp do wiedzy

+ Wsparcie w zakresie tworzenia sieci kontaktów

+ Współprace z podmiotami na regionalnym i międzynarodowymi rynku gospodarki wodorowe

+ Udział w wiodących światowych wydarzeniach branżowych

+ Szanse na biznes o wysokim potencjale, na dynamicznie rozwijającym się rynku

Zapraszamy do współpracy:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

+ z terenu Wielkopolski

+ beneficjenci pomocy de minimis

+ z potencjałem i chęcią do stania się częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

JST, nauka i IOB

+ z terenu Wielkopolski

+ angażujące się w rozwój lokalnej gospodarki niskoemisyjnej

+ świadome szans rozwojowych

Wspólnie możemy zbudować przyszłość naszego regionu!

*Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowany jest przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w latach 2019-2022 współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.