Znacznik

Analiza “Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich”

Zapraszamy do zapoznania się z analizą "Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich"

Poniżej udostępniamy analizę pn. “Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich”. Dokument ma za cel przedstawienie szans i korzyści biznesowych dla Wielkopolski związanych z działaniami Unii Europejskiej w realizacji polityki klimatycznej i gospodarczej, dążąc do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Badanie w tym obszarze pozwoli na właściwe ukierunkowanie działalności wielkopolskich przedsiębiorstw, środowiska naukowego, władz samorządowych, a także określi sposoby wsparcia i niwelowania barier w obliczu nowych szans gospodarczych i biznesowych oraz zweryfikuje możliwości użycia technologii wodorowych (ekosystemu) jako integratora, katalizatora, a także ich komplementarności z wymienionymi zakresami opracowania.

 

Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich