Znacznik

Hydrogen Supply Chain Mapping Report

W niniejszym raporcie przedstawiono podział łańcucha dostaw wodoru, ze szczególnym uwzględnieniem transportu. Rozważono również sposoby angażowania i rozwijania działalności związanej z wodorem. Analiza została opracowana zaprezentowana w sposób, który można wykorzystać do bezpośredniego informowania i angażowania w proces funkcjonowania wodorowego łańcucha dostaw.

Zapoznaj się z dokumentem: