Znacznik

Ekspertyza dotycząca ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą dotyczącą ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze, która znajduje się w linku poniżej:

Streszczenie ekspertyza

Opracowanie zawiera  przydatne informacje w szczególności dla firm, które rozważają możliwość swojego rozwój w oparciu o technologie wodorowe. Wodór jako uniwersalny nośnik energii oraz jego różnorodne zastosowania nie tylko ułatwiają osiągnięcie celów klimatycznych pod kątem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wprowadzania odnawialnych źródeł energii (OZE), ale także mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarki i powstawanie nowych miejsc pracy.

Podmioty zainteresowane dostępem do całej treści ekspertyzy zapraszamy do kontaktu pod naszym adresem mailowym: h2wielkopolska@umww.pl