Znacznik

Broszura FCH Polska

Broszura przedstawia wyniki przeprowadzonego badania składającego się z dwóch głównych części:
+
Analizy krajowych możliwości wprowadzenia wodoru w oparciu o krajową produkcję i popyt, infrastrukturę gazową oraz sprzyjające środowisko. W tym kontekście w szczególności analizowana jest rola wodoru w obecnym Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu.
+
Oraz oceny krajowych skutków gospodarczych, środowiskowych i technicznych upowszechnienia wodoru.

Zapoznaj się z dokumentem: