Znacznik

Ekspertyza TÜV SÜD Polska dotycząca gospodarki wodorowej

Opracowanie dotyczy takich zagadnień jak: produkcja i kondycjonowanie wodoru, magazynowanie wodoru, transport i dystrybucja wodoru, wykorzystanie wodoru, produkty i usługi powiązane i wspierające oraz rozwoju rynku wodorowego z perspektywy europejskiej (strategie wodorowe w Europie, analiza europejskiego rynku wodorowego na kolejne lata pod kątem popytu i trendów, zestawienie najważniejszych regulacji polskich i europejskich).

Opracowanie dotyczy takich zagadnień jak: produkcja i kondycjonowanie wodoru, magazynowanie wodoru, transport i dystrybucja wodoru, wykorzystanie wodoru, produkty i usługi powiązane i wspierające oraz rozwoju rynku wodorowego z perspektywy europejskiej (strategie wodorowe w Europie, analiza europejskiego rynku wodorowego na kolejne lata pod kątem popytu i trendów, zestawienie najważniejszych regulacji polskich i europejskich).

Ekspertyza_część 1_gospodarna wodorowa_stan_październik_2020