Znacznik

Hydrogen Scaling up

Dokument przedstawia kompleksowy i ilościowy plan działania w celu skalowania i wdrażania technologii wodorowych oraz pierwszą wizję długoterminowego potencjału wodoru oraz mapę drogową jego rozmieszczenia.

Zapoznaj się z dokumentem: