Znacznik

The National Hydrogen Strategy

Niemiecka Krajowa Strategia Wodorowa, przygotowana przez rząd federalny zapewnia spójne ramy do wytwarzania, transportu i wykorzystania wodoru, wspieranie odpowiednich innowacji i inwestycji.

Znacznik

The National Hydrogen Strategy

Strategia określa kroki, które są konieczne aby zrealizować niemieckie cele klimatyczne, stworzyć nowe okazje w łańcuchach wartości dla niemieckiej gospodarki i wspierać współpraca polityczna na szczeblu międzynarodowym dla czystej energii.

Link do dokumentu: