Znacznik

Kompendium oraz poradnik wiedzy dla biznesu w zakresie projektowania przyszłych usług i produktów w oparciu o nowy nośnik energii – wodór

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą dr hab. Grzegorza Tchorka wykonaną na zamówienie Województwa Wielkopolskiego - projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.