Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Nabór przedsiębiorstw do udziału w wizycie w Manchesterze i Pn. Anglii w ramach pakietu wsparcia H2BIZNES – 10-13 października 2022 r.

Aktualizacja 21.09.2022:

Ogłoszenie wyników naboru przedsiębiorstw do udziału w wizycie w Manchesterze i Pn. Anglii

w ramach pakietu wsparcia H2BIZNES – 10-13 października 2022 r.

Data i miejsce ogłoszenia naboru: 12.09.2022 r.; https://h2wielkopolska.pl/nabormanchester/

Termin wysyłania zgłoszeń: 19.09.2022 r.

Sposób wysyłania zgłoszeń: za pomocą formularza zgłoszeniowego online na stronie https://h2wielkopolska.pl/naborhannover/

Zasady przeprowadzenia naboru opisane są w Regulaminie naboru, opublikowanym na ww. stronie.

Ocena formalna zgłoszeń

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęło 7 zgłoszeń spełniających wymogi formalne wym. w pkt. II Regulaminu  (wymienione wg kolejności wpływu):

 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Przynależność do grupy preferencyjnej (TAK/NIE)
1. PHU “TRANS-KOL” Zenon Sobczak sp. z o.o. TAK
2. LafEnergy sp. z o.o. NIE
3. Sevencomp Marcin Indrzejczak NIE
4. Virtud sp. z o.o. TAK
5. Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM
Sp. z o.o.
TAK
6. FH Windmill Radosław Górka NIE
7. DTJ sp. z o.o. TAK

Zgodnie z pkt. IV Regulaminu ustala się następujące listy:

 

Lista rankingowa przedsiębiorstw z grupy preferencyjnej (wymienione wg kolejności zgłoszeń):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Data i godzina zgłoszenia
1. PHU “TRANS-KOL” Zenon Sobczak sp. z o.o. 13.09.2022 godz. 9:01
2. Virtud sp. z o.o. 15.09.2022 godz. 9:17
3. Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o. 15.09.2022 godz. 22:55
4. DTJ sp. z o.o. 16.09.2022 godz. 14:30

 

Lista rankingowa przedsiębiorstw spoza grupy preferencyjnej (wymienione wg oceny punktowej i kolejności zgłoszeń):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Ocena punktowa zgłoszenia Data i godzina zgłoszenia
1. LafEnergy sp. z o.o.     6 pkt. 13.09.2022 12:37
2. Sevencomp Marcin Indrzejczak     6 pkt. 14.09.2022 14:38
3. FH Windmill Radosław Górka     5 pkt. 16.09.2022  9:51

 

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w wizycie (wymienione wg kolejności zakwalifikowania):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa
1. PHU “TRANS-KOL” Zenon Sobczak sp. z o.o.
2. Virtud sp. z o.o.
3. Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o.
4. DTJ sp. z o.o.
5. LafEnergy sp. z o.o
6. Sevencomp Marcin Indrzejczak

 

Organizator podjął decyzję o dopuszczeniu do udziału w wizycie 6 przedsiębiorstw (zgodnie z pkt. III.2 Regulaminu).

Treść oryginalna ogłoszenia:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla MŚP w ramach projektu “Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska” do udziału w wizycie w Manchesterze i Pn. Anglii, w dniach 10-13 października 2022 r.

Udział w wizycie organizowany jest w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w wizycie zostaną wyłonione w naborze na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Przewiduje się udział 5 firm w wyjeździe.

 • W przypadku firm biorących udział w doradztwie wodorowym w ramach projektu “Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska” decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku firm spoza doradztwa wodorowego decyduje liczba punktów zdobytych w ocenie merytorycznej, która to ocena dokonana zostanie na podstawie przesłanego listu motywacyjnego.

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem udostępnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) do dnia 19 września 2022 r. (poniedziałek) oraz niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań, następujących dokumentów:

 1. Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 2. Klauzulę informacyjną (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

W przypadku firm spoza doradztwa wodorowego, poza zgłoszeniem wysłanym poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie, obligatoryjne jest przesłanie listu motywacyjnego zgodnie z instrukcją na stronie.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 248, e-mail: blanka.blajer-kujawa@umww.pl).

Znacznik

Rejestracja

Instrukcja rejestracji:

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego w formacie word/pdf na adres mail blanka.blajer-kujawa@umww.pl (firmy spoza doradztwa wodorowego)

Zgodnie z pkt. II. 5 Regulaminu naboru list motywacyjny powinien się składać z następujących punktów:

 • Opis dotychczasowych działań przedsiębiorstwa i jego przedstawicieli na rzecz gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodorowej,
 • Opisu planów firmy w ww. obszarach w najbliższej przyszłości, w tym opisu produktu lub usługi korzystających z technologii wodorowych (np. korzystających z technologii wodorowych ogniw paliwowych) wraz ze wskazaniem horyzontu czasowego takiego zastosowania
 • Wyjaśnienie powodów, dla których przedsiębiorstwo chce wziąć udział w Wizycie jako uczestnik

3. Niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, następujących dokumentów:

 • Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 • Klauzulę informacyjną (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 • Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

Pliki do pobrania:

Regulamin naboru

Wzór umowy udział Manchester_2022-Zal.-4

Klazula informacyjna- Zal.-4

Informacja dla odwiedzających dom wodorowy Northern Gas Networks__zał. 5

Agenda_Manchester_Pn Anglia_październik 2022

List-motywacyjny-szablon-manchester

Oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-Zal.-1

Formularz-de-minimis-Zal.-2

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE  Translate »