Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Nabór przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: Hydrogen + Fuel Cells EUROPE (Hannover Messe 2022) w Hannover (Niemcy), 30 maja – 2 czerwca 2022 r.

Aktualizacja 01.03.2022:

Ogłoszenie wyników naboru przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: Hydrogen + Fuel Cells EUROPE (Hannover Messe 2022) w Hannover (Niemcy), 30 maja – 2 czerwca 2022 r.

Data i miejsce ogłoszenia naboru: 09.02.2022 r.; strona https://h2wielkopolska.pl/naborhannover/

Termin wysyłania zgłoszeń: 17.02.2022 r.

Sposób wysyłania zgłoszeń: za pomocą formularza zgłoszeniowego online na stronie https://h2wielkopolska.pl/naborhannover/

Zasady przeprowadzenia naboru opisane są w Regulaminie naboru, opublikowanym na ww. stronie.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęło 8 zgłoszeń spełniających wymogi formalne wym. w pkt. II Regulaminu (wymienione wg kolejności wpływu):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Przynależność do grupy preferencyjnej (TAK/NIE)
1. ENERGO-TECH SEBASTIAN ZARADZKI TAK
2. ALTER ENERGIA SP. Z O.O. TAK
3. GRAPHEN FLIGIER SP.J. TAK
4. PPHU “TRANS-KOL” ZENON SOBCZAK TAK
5. KARMELIT SP. Z O.O. SP.K. NIE
6. MARATHON INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP.K. TAK
7. ELECTRIC SP. Z O.O. NIE
8. BREWA SP. Z O.O. SP. K. TAK

Zgodnie z pkt. IV Regulaminu ustala się następujące listy:

Lista rankingowa przedsiębiorstw z grupy preferencyjnej (wymienione wg kolejności zgłoszeń):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Data i godzina zgłoszenia
1. ENERGO-TECH SEBASTIAN ZARADZKI 11.02.2022, 12:32
2. ALTER ENERGIA SP. Z O.O. 11.02.2022, 13:40
3. GRAPHEN FLIGIER SP.J. 13.02.2022, 19:00
4. PPHU “TRANS-KOL” ZENON SOBCZAK 14.02.2022, 08:43
5. MARATHON INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP.K. 14.02.2022, 15:35
6. BREWA SP. Z O.O. SP. K. 16.02.2022, 19:53

Lista rankingowa przedsiębiorstw spoza grupy preferencyjnej (wymienione wg oceny punktowej i kolejności zgłoszeń):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Ocena punktowa zgłoszenia Data i godzina zgłoszenia
1. KARMELIT SP. Z O.O. SP.K. 5 pkt. 14.02.2022 10:41
2. ELECTRIC SP. Z O.O. 5 pkt. 16.02.2022 14:47

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w stoisku H2Wielkopolska (wymienione wg kolejności zakwalifikowania):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa
1. ENERGO-TECH SEBASTIAN ZARADZKI
2. ALTER ENERGIA SP. Z O.O.
3. GRAPHEN FLIGIER SP.J.
4. PPHU “TRANS-KOL” ZENON SOBCZAK
5. MARATHON INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP.K.
6. BREWA SP. Z O.O. SP. K.
7. KARMELIT SP. Z O.O. SP.K.
8. ELECTRIC SP. Z O.O.

Organizator podjął decyzję o dopuszczeniu do udziału w stoisku 8 przedsiębiorstw (zgodnie z pkt. III.2 Regulaminu).

Treść ogłoszenia:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla przedsiębiorstw w ramach projektu “Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska” do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: Hydrogen + Fuel Cells EUROPE (Hannover Messe 2022) w Hannover (Niemcy) w dniach 30 maja – 2 czerwca 2022 r. Udział w targach organizowany jest w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Informacje dotyczące wydarzenia: https://www.h2fc-fair.com/en/

Przedsiębiorstwa uczestniczące w targach zostaną wyłonione w naborze na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Przewiduje się udział 6 firm w wyjeździe, decyduje kolejność i ocena merytoryczna zgłoszeń (szczegóły w regulaminie). Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem udostępnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) do dnia 17 lutego 2022 r. (czwartek) oraz niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, następujących dokumentów:

 1. Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 2. Klauzulę informacyjną (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wysłania formularza zgłoszeniowego online).

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel. 61 62 66 276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl).

Znacznik

Rejestracja

Instrukcja rejestracji:

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, następujących dokumentów:

 • Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 • Klauzulę informacyjną (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 • Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

3. Jeżeli firma nie brała udziału w doradztwie wodorowym prosimy o załączenie listu motywacyjnego w formularzu.

Zgodnie z pkt. II. 5 Regulaminu naboru list motywacyjny powinien się składać z następujących punktów:

 • Opis dotychczasowych działań przedsiębiorstwa i jego przedstawicieli na rzecz gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodorowej,
 • Opisu planów firmy w ww. obszarach w najbliższej przyszłości, w tym opisu produktu lub usługi korzystających z technologii wodorowych (np. korzystających z technologii wodorowych ogniw paliwowych) wraz ze wskazaniem horyzontu czasowego takiego zastosowania
 • Wyjaśnienie powodów, dla których przedsiębiorstwo chce wziąć udział w Targach jako wystawca, w tym wskazanie elementów oferty firmy, jakie zostaną zaprezentowane na stoisku w razie zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w Targach.

Pliki do pobrania:

List motywacyjny szablon

Klazula informacyjna Hannover

Regulamin naboru firm Hannover Messe 2022

Wzór umowy targi Hannover

Oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-Zal.-1

Formularz-de-minimis-Zal.-2

 

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE


  Dodaj załącznik: List motywacyjny w formacie word/pdf. Szablon dostępny pod instrukcją po lewej stronie(Pliki do pobrania)


  Translate »