Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Nabór przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: International Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO) w Tokio (Japonia), 31 sierpnia – 2 września 2022 r.

Aktualizacja 21.06.2022

Ogłoszenie wyników naboru przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: International Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO) w Tokio (Japonia), 31 sierpnia – 2 września 2022 r.

Data i miejsce ogłoszenia naboru: 10.06.2022 r.; strona https://h2wielkopolska.pl/naborfcexpo/

Termin wysyłania zgłoszeń: 20.06.2022 r.

Sposób wysyłania zgłoszeń: za pomocą formularza zgłoszeniowego online na stronie https://h2wielkopolska.pl/naborfcexpo/

 

Zasady przeprowadzenia naboru opisane są w Regulaminie naboru, opublikowanym na ww. stronie.

 

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęło 7 zgłoszeń spełniających wymogi formalne wym. w pkt. II Regulaminu (wymienione wg kolejności wpływu):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Przynależność do grupy preferencyjnej (TAK/NIE)
1. PPHU “TRANS-KOL” ZENON SOBCZAK TAK
2. VIRTUD Sp. z o.o. TAK
3. MH. Energy sp. z o.o. NIE
4. ELECTRIC Spółka z o.o. NIE
5. ENERGO-TECH SEBASTIAN ZARADZKI TAK
6. MARCIN INDRZEJCZAK SEVENCOMP NIE
7. BREWA SP. Z O.O. SP. K. TAK

 

Zgodnie z pkt. IV Regulaminu ustala się następujące listy:

 

Zgodnie z pkt. III. 4 Regulaminu, dokonano oceny punktowej nadesłanych zgłoszeń przedsiębiorstw spełniających wymogi formalne naboru:

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Ocena punktowa (0-10 pkt.) Data i godzina zgłoszenia
1. VIRTUD Sp. z o.o. 10 15 czerwca, godz. 13:16
2. ENERGO-TECH SEBASTIAN ZARADZKI 9 20 czerwca, godz. 6:51
3. BREWA SP. Z O.O. SP. K 9 20 czerwca, godz. 20:46
4. PPHU “TRANS-KOL” ZENON SOBCZAK 8 11 czerwca, godz. 15:33
5. MH. Energy sp. z o.o. 8 16 czerwca, godz. 18:52
6. MARCIN INDRZEJCZAK SEVENCOMP 6 20 czerwca, godz. 10:24
7. ELECTRIC SP. Z O.O. 5 17 czerwca, godz. 11:20

 

 

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w stoisku H2Wielkopolska (wymienione wg kolejności zakwalifikowania):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa
1. VIRTUD Sp. z o.o.
2. ENERGO-TECH SEBASTIAN ZARADZKI
3. BREWA SP. Z O.O. SP. K

 

Lista rezerwowa przedsiębiorstw spełniających kryteria formalne do udziału w stoisku H2Wielkopolska:

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa
1. PPHU “TRANS-KOL” ZENON SOBCZAK
2. MH. Energy sp. z o.o.
3. MARCIN INDRZEJCZAK SEVENCOMP
4. ELECTRIC SP. Z O.O.

Treść ogłoszenia:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla przedsiębiorstw w ramach projektu “Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska” do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: International Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO) w Tokio (Japonia), w dniach 31 sierpnia – 2 września 2022 r.

Udział w targach organizowany jest w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Informacje dotyczące wydarzenia: https://www.fcexpo.jp/en-gb

Przedsiębiorstwa uczestniczące w targach zostaną wyłonione w naborze na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Przewiduje się udział 3 firm w wyjeździe, decyduje ocena merytoryczna zgłoszeń (szczegóły w regulaminie). Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem udostępnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) do dnia 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) oraz niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, następujących dokumentów:

 1. Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 2. Klauzulę informacyjną (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wysłania formularza zgłoszeniowego online).

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel. 61 626 6274, e-mail: wilhelm.mirski@umww.pl).

Znacznik

Rejestracja

Instrukcja rejestracji:

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego w formacie word/pdf na adres mail wilhelm.mirski@umww.pl

Zgodnie z pkt. II. 5 Regulaminu naboru list motywacyjny powinien się składać z następujących punktów:

 • Opis dotychczasowych działań przedsiębiorstwa i jego przedstawicieli na rzecz gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodorowej,
 • Opisu planów firmy w ww. obszarach w najbliższej przyszłości, w tym opisu produktu lub usługi korzystających z technologii wodorowych (np. korzystających z technologii wodorowych ogniw paliwowych) wraz ze wskazaniem horyzontu czasowego takiego zastosowania
 • Wyjaśnienie powodów, dla których przedsiębiorstwo chce wziąć udział w Targach jako wystawca, w tym wskazanie elementów oferty firmy, jakie zostaną zaprezentowane na stoisku w razie zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w Targach.

3. Niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, następujących dokumentów:

 • Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 • Klauzulę informacyjną (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
 • Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

Pliki do pobrania:

List motywacyjny – szablon

Klazula informacyjna Japonia

Regulamin naboru firm FC EXPO

Wzór umowy targi Japonia

Oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-Zal.-1

Formularz-de-minimis-Zal.-2

 

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE  Translate »