11. Na czym polega Europejski Zielony Ład?

To plan działań mający sprawić, że Europa stanie się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Główne cele zakładają osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 roku, oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów oraz wspólne działania tak, aby żaden region ani żadna osoba nie pozostały w tyle. Zaproponowano również europejskie prawo o klimacie, aby przekształcić zobowiązania polityczne w zobowiązania prawne. W ten sposób dla gospodarki każdego państwa członkowskiego niezbędnym będzie wspieranie innowacji przemysłowych, inwestycji w technologie przyjazne do środowiska, wprowadzania czystszych form transportu prywatnego i publicznego; jak i również dążenie do obniżania emisji sektora energii, zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków oraz współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.