10. Na czym polega Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu?

W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła specjalną strategię dotyczącą wodoru w Europie. Ma ona na celu połącznie różnych działań w wymiarze międzynarodowym: od badań i innowacji, po produkcję i infrastrukturę. Szczególną uwagę zwraca się na sprawdzenie w jaki sposób wykorzystywanie wodoru produkowanego ze źródeł odnawialnych może przyczynić się do efektywnej dekarbonizacji gospodarki UE i tym sposobem wypełnienia założonych zobowiązań klimatycznych.