Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Nabór przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: All Energy Exhibition and Conference 2022 w Glasgow (Wielka Brytania), 11-12 maja 2022 r. dla firm korzystających z doradztwa wodorowego w ramach projektu “Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska”

Aktualizacja 10.12.2021:

Ogłoszenie wyników naboru przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: All Energy Exhibition and Conference 2022 w Glasgow (Wielka Brytania), 11-12 maja 2022 r.

Dotyczy naboru dla firm korzystających z doradztwa wodorowego w ramach projektu „Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska”.

Data i miejsce ogłoszenia naboru: 24.11.2021 r.; strona https://h2wielkopolska.pl/naborglasgow/

Termin wysyłania zgłoszeń: 06.12.2021 r.

Sposób wysyłania zgłoszeń: za pomocą formularza zgłoszeniowego online na stronie https://h2wielkopolska.pl/naborglasgow/

Zasady przeprowadzenia naboru, opisane są w Regulaminie naboru, opublikowanym na ww. stronie.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęły 4 zgłoszenia (wymienione wg kolejności wpływu):

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa
1. HHO-POWER Inż. Damian Michalak
2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-KOL Zenon Sobczak
3. eN-TANK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
4. ENERGO-TECH SEBASTIAN ZARADZKI

Wszystkie zgłoszone przedsiębiorstwa spełniają kryteria formalne wym. w pkt. II Regulaminu.
W związku z powyższym, zostały zakwalifikowane do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: All Energy Exhibition and Conference 2022 w Glasgow.

Urząd Marszałkowski informuje, że pomimo wyłonienia mniejszej niż założona liczby przedsiębiorstw, stoisko regionalne zostanie zorganizowane, zgodnie z pkt. III.3. Regulaminu.

 

Ogłoszenie o konkursie:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla firm korzystających z doradztwa wodorowego w ramach projektu “Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska” do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: All Energy Exhibition and Conference 2022 w Glasgow, w dniach 11-12 maja 2022 r. Udział w targach organizowany jest w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w targach zostaną wyłonione w naborze na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Przewiduje się udział 5 firm w wyjeździe, decyduje kolejność zgłoszeń. Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem udostępnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) do dnia 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) oraz niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, następujących dokumentów:

  1. Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
  2. Klauzula informacyjna (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
  3. Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel. 61 62 66 263, e-mail: klaudia.grzeszczyk@umww.pl).

Znacznik

Rejestracja

Instrukcja rejestracji:

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Wydrukować, podpisać i dostarczyć:

a) Regulamin (osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu + osoba zgłoszona do udziału)

b) Klauzulę informacyjną (osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu + osoba zgłoszona do udziału)

c) Oświadczenie o pomocy de minimis – podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu

d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki,

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o pomocy de minimis

Formularz de minimis

Regulamin

Klauzula informacyjna

Wzór umowy

 

    ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE