Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

OGŁOSZENIE O NABORZE – DORADZTWO H2

Aktualizacja 19.05.2022:

Opublikowano listę rankingową podmiotów zakwalifikowanych w trakcie naboru zasadniczego do usługi doradztwa H2

OGŁOSZENIE O NABORZE – DORADZTWO H2

Organizator – NEXUS Consultants sp. z o.o. ogłasza nabór

do procesu indywidualnego, specjalistycznego doradztwa, poprzedzonego audytem wodorowym, które obejmie w 2022 roku 5 MŚP z województwa wielkopolskiego

w ramach projektu pt.: „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”,

współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu,

realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach którego to projektu NEXUS Consultants sp. z o.o. realizuje zamówienie publiczne pt.

„ Wykonanie usługi indywidualnego, specjalistycznego doradztwa dla 5 MŚP z województwa wielkopolskiego w zakresie rozwoju usług i/lub produktów będących częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze”

CEL DORADZTWA H2:

Ocena potencjału do zmiany i rozwoju przedsiębiorstw w obszarze łańcucha dostaw i wartości gospodarki wodorowej oraz udzielenie wsparcia doradczego w tym obszarze

TERMIN NABORU:

14 marca – 4 kwietnia 2022 roku

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W DORADZTWIE:

Firmy, które:

 • należą do sektora MŚP, zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 2

 • mają swoją główną siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego

 • kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis

Udział w doradztwie jest bezpłatny. Firma korzysta z pomocy de minimis.

W RAMACH DORADZTWA OFERUJEMY:

 • audyt wodorowy zakończony raportem

 • doradztwo wodorowe zakończone rekomendacjami

JAK APLIKOWAĆ?

 • Zapoznaj się z Regulaminem

 • Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami

 • Wyślij skany wypełnionych dokumentów na adres rekrutacja@audytwodorowy.pl

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz załącznikami do Regulaminu:

 1. Regulamin rekrutacji

 2. Formularz zgłoszeniowy

 3. Oświadczenie w zakresie informacji wymaganych do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP

 4. Oświadczenie o pomocy de minimis

 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 6. Formularz oceny merytorycznej

 7. Wzór Umowy pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem pomocy

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:

Masz pytania? Napisz na adres rekrutacja@audytwodorowy.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z Opiekunem Wodorowym (dane poniżej).

Opiekun Wodorowy udziela wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji, w szczególności w zakresie Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Opiekun Wodorowy: Walerian Majewski – tel. 604 137 386, e-mail: walerian@audytwodorowy.pl

Załączniki do umowy:

Załącznik 5 do umowy – Klauzula informacyjna

Załącznik 6 do umowy – Akceptacja audytu wodorowego

Załącznik 7 do umowy – Akceptacja usługi doradztwa wodorowego

Wyniki naboru:

Lista rankingowa 2022

Translate »