Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Konkurs „Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór: wyjazd JST/Nauka na wydarzenie RE+ 2022 w Anaheim (Stany Zjednoczone)”

Aktualizacja 14.07.2022:

Ogłoszenie wyników konkursu „Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska
– kierunek wodór: wyjazd JST/Nauka na wydarzenie RE+ 2022 w Anaheim (Stany Zjednoczone)”

Dotyczy konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), stowarzyszeń JST, uczelni wyższych i jednostek naukowych do udziału wyjeździe informacyjno-promocyjnym projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” na wydarzenie RE+ 2022 w Anaheim (Stany Zjednoczone), w dniach 17-22.09.2022 r.

Data ogłoszenia konkursu: 05.07.2022 r.

Termin wysyłania zgłoszeń: 12.07.2022 r.

Sposób wysyłania zgłoszeń: za pomocą formularza zgłoszeniowego online na stronie https://h2wielkopolska.pl/konkurs-kalifornia/ oraz przesłanie prezentacji na adres mailowy: klaudia.grzeszczyk@umww.pl (jako data i godzina zgłoszenia przyjmowana jest data i godzina wpływu drugiego elementu zgłoszenia (zgłoszenia przez formularz albo prezentacji)

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęło 7 zgłoszeń, które spełniają warunki formalne wymienione w § 2 pkt 2. (wymienione w kolejności wpływu zgłoszenia wraz z prezentacją):

Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj podmiotu
1. Gmina Piła JST
2. Gmina Śrem JST
3. Miasto Konin JST
4. Instytut Fizyki Molekularnej PAN Jednostka naukowa
5. Urząd Miasta Kalisza JST
6. Gmina Międzychód JST
7. Politechnika Poznańska Instytucja szkolnictwa wyższego

Zgodnie z § 4 Regulaminu, w wyniku oceny merytorycznej zgłoszeń, ustala się listy rankingowe:

Lista rankingowa dla JST i stowarzyszeń JST

Lp. Nazwa podmiotu Liczba punktów Data i godzina zgłoszenia
1. Gmina Piła 15 08.07.2022 r., godz. 08:15
2. Miasto Konin 15 11.07.2022 r., godz. 11:18
3. Gmina Śrem 10 11.07.2022 r., godz. 10:14

Lista rankingowa uczelni wyższych i jednostek naukowych

Lp. Nazwa podmiotu Liczba punktów Data i godzina zgłoszenia
1. Politechnika Poznańska 14 12.07.2022 r., godz. 00:49
2. Instytut Fizyki Molekularnej PAN 12 11.07.2022 r., godz. 11:35
3.

Druga lista rankingowa dla JST, stowarzyszeń JST, uczelni wyższych i jednostek naukowych

1. Urząd Miasta Kalisza 10 11.07.2022 r., godz. 13:25
2. Gmina Międzychód 4 11.07.2022 r., godz. 14:16

 6 uczestników konkursu, w tym 4 JST i 2 jednostki sektora nauki, uzyskało przynajmniej 9 pkt. (minimalna liczba punktów).

Na podstawie pkt. 1 i 4 § 4 Regulaminu konkursu do wyjazdu zakwalifikowały się 3 podmioty z listy rankingowej JST oraz 2 podmioty z listy dla uczelni wyższych. Organizator przewiduje udział
6 podmiotów, dlatego wolne miejsce zostaje obsadzone przez kolejny podmiot z drugiej listy rankingowej, który otrzymał przynajmniej minimalną liczbę punktów.

Zgodnie z § 4 pkt 1. i 4. Regulaminu w Konkursie wyłoniono 6 Interesariuszy, których przedstawiciele wezmą udział w wyjeździe informacyjno-promocyjnym projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”.

Lista zakwalifikowanych podmiotów – Interesariuszy

Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj podmiotu
1. Gmina Piła JST
2. Miasto Konin JST
3. Politechnika Poznańska Instytucja szkolnictwa wyższego
4. Instytut Fizyki Molekularnej PAN Jednostka naukowa
5. Gmina Śrem JST
6. Urząd Miasta Kalisza JST

 

Treść ogłoszenia:

Konkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór: wyjazd JST/Nauka na wydarzenie RE+ 2022 w Anaheim (Stany Zjednoczone)”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego oraz jednostek naukowych na wyjazd informacyjno-promocyjny do Kalifornii (Stany Zjednoczone)”
w dniach 18 – 21 września 2022 r.

Termin realizacji wyjazdu 17 – 22 września 2022 r.

Informacje o wydarzeniu: https://www.re-plus.com/power/

Udział w wyjeździe organizowany jest w  ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Uczestnicy wyjazdu zostaną wyłonieni w konkursie na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie do dnia 12 lipca 2022 r. (wtorek) formularza zgłoszeniowego (poniżej), przesłanie prezentacji na adres klaudia.grzeszczyk@umww.pl oraz niezwłoczne przesłanie pocztą na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Regulaminu i Klauzuli informacyjnej podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz osobę wskazaną do udziału w wyjeździe. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyłonione w konkursie podmioty (Interesariusze) są zobowiązane do dostarczenia podpisanego porozumienia dotyczącego udziału w wyjeździe (wzór porozumienia opublikowany na stronie h2wielkopolska.pl) w terminie 5 dni roboczych od otrzymania porozumienia. Niepodpisanie porozumienia skutkuje wykluczeniem z grona Interesariuszy.

 

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(tel. 61 626 62 63, e-mail: klaudia.grzeszczyk@umww.pl).

Znacznik

Rejestracja

Instrukcja rejestracji:

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Przesłać prezentacje w języku angielskim na adres klaudia.grzeszczyk@umww.pl

3. Wydrukować, podpisać(osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu + uczestnik wyjazdu) i przesłać pocztą regulamin oraz klauzulę informacyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki,

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Pliki do pobrania:

Regulamin

Klazula informacyjna

Porozumienie z Interesariuszem wzór

Agenda USA

    ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE