Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Konkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór: wyjazd do Bangkoku (Tajlandia)”

Aktualizacja 27.06.2022

Ogłoszenie wyników konkursu „Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór: wyjazd JST/Nauka na wydarzenie Future Energy Asia 2022 w Bangkoku (Tajlandia)”

 Dotyczy konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), stowarzyszeń JST, uczelni wyższych i jednostek naukowych do udziału wyjeździe informacyjno-promocyjnym projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” na wydarzenie Future Energy Asia w Bangkoku (Tajlandia), w dn. 20-22.07.2022 r.

Data ogłoszenia konkursu: 13.06.2022 r.

Termin wysyłania zgłoszeń: 24.06.2022 r.

Sposób wysyłania zgłoszeń: za pomocą formularza zgłoszeniowego online na stronie https://h2wielkopolska.pl/konkurs-bangkok/ oraz przesłanie prezentacji na adres mailowy: piotr.kurzawski@umww.pl (jako data i godzina zgłoszenia przyjmowana jest data i godzina wpływu drugiego elementu zgłoszenia – zgłoszenia przez formularz albo prezentacji)

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęło 9 zgłoszeń (wymienione w kolejności wpływu zgłoszenia wraz z prezentacją):

Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj podmiotu
1. Gmina Piła JST
2. Instytut Fizyki Molekularnej PAN Jednostka naukowa
3. Miasto Konin JST
4. Gmina Międzychód JST
5. Politechnika Poznańska Uczelnia wyższa
6. Wyższa Szkoła Logistyki Uczelnia wyższa
7. Gmina Kępno JST
8. Gmina Śrem JST
9. Miasto Kalisz JST

Wszyscy uczestnicy konkursu spełniają kryteria formalne wym. w § 2 Regulaminu.

Zgodnie z § 4 Regulaminu, w wyniku oceny merytorycznej zgłoszeń, ustala się listy rankingowe:

Lista rankingowa dla JST i stowarzyszeń JST

Lp. Nazwa podmiotu Liczba punktów Data i godzina zgłoszenia
1. Gmina Piła 15 17.06.2022 r., godz. 08:53
2. Miasto Konin 15 21.06.2022 r., godz. 12:50
3. Gmina Śrem 10 24.06.2022 r., godz. 07:55
4. Miasto Kalisz 10 24.06.2022 r., godz. 08:16
5. Gmina Kępno 5 23.06.2022 r., godz. 15:46
6. Gmina Międzychód 5 23.06.2022 r., godz. 07:53

Lista rankingowa uczelni wyższych i jednostek naukowych

Lp. Nazwa podmiotu Liczba punktów Data i godzina zgłoszenia
1. Politechnika Poznańska 14 23.06.2022 r., godz. 08:43
2. Instytut Fizyki Molekularnej PAN 12 21.06.2022 r., godz. 10:05
3. Wyższa Szkoła Logistyki 9 23.06.2022 r., godz. 10:42

7 uczestników konkursu, w tym 4 JST i 3 jednostki sektora nauki, uzyskało przynajmniej 9 pkt. (minimalna liczba punktów).

Zgodnie z § 1 i 4 Regulaminu w Konkursie wyłoniono 5 Interesariuszy, których przedstawiciele wezmą udział w wyjeździe informacyjno-promocyjnym projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”.

Lista zakwalifikowanych podmiotów – Interesariuszy

Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj podmiotu
1. Gmina Piła JST
2. Miasto Konin JST
3. Politechnika Poznańska Uczelnia wyższa
4. Instytut Fizyki Molekularnej PAN Jednostka naukowa
5. Gmina Śrem JST

 

Aktualizacja 15.06.2022: zmiana regulaminu § 5 Zasady dotyczące wyjazdu, punkt 10.

Treść ogłoszenia:
Konkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór:
wyjazd JST/Nauka na wydarzenie Future Energy Asia 2022 w Bangkoku (Tajlandia)”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego oraz jednostek naukowych na wyjazd informacyjno-promocyjny do Bangkoku (Tajlandia)” w dniach
20 -22 2022 r.

Termin realizacji wyjazdu 18 – 24 lipca 2022 r.

Informacje o wydarzeniu: https://www.futureenergyasia.com/

Udział w wyjeździe organizowany jest w  ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Uczestnicy wyjazdu zostaną wyłonieni w konkursie na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie do dnia 24 czerwca 2022 r. (piątek) formularza zgłoszeniowego (poniżej) i przesłanie drogą mailową prezentacji w języku angielskim na adres piotr.kurzawski@umww.pl oraz niezwłoczne przesłanie pocztą na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Regulaminu i Klauzuli informacyjnej podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz osobę wskazaną do udziału w wyjeździe. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyłonione w konkursie podmioty (Interesariusze) są zobowiązane do dostarczenia podpisanego porozumienia dotyczącego udziału w wyjeździe (wzór porozumienia opublikowany na stronie h2wielkopolska.pl) w terminie 5 dni roboczych od otrzymania porozumienia. Niepodpisanie porozumienia skutkuje wykluczeniem z grona Interesariuszy.

 

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(tel. 61 62 66 276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl).

Znacznik

Rejestracja

Instrukcja rejestracji:

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Przesłać prezentacje w języku angielskim na adres piotr.kurzawski@umww.pl

3. Wydrukować, podpisać(osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu + uczestnik wyjazdu) i przesłać pocztą regulamin oraz klauzulę informacyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki,

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkurs Bangkok wersja zmieniona

Porozumienie z Interesariuszem wzór

Klazula informacyjna

agenda bangkok

    ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE    Translate »