Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Konkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór: wyjazd do Bangkoku (Tajlandia)”

Aktualizacja 15.06.2022: zmiana regulaminu § 5 Zasady dotyczące wyjazdu, punkt 10.

Konkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór:
wyjazd JST/Nauka na wydarzenie Future Energy Asia 2022 w Bangkoku (Tajlandia)”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego oraz jednostek naukowych na wyjazd informacyjno-promocyjny do Bangkoku (Tajlandia)” w dniach
20 -22 2022 r.

Termin realizacji wyjazdu 18 – 24 lipca 2022 r.

Informacje o wydarzeniu: https://www.futureenergyasia.com/

Udział w wyjeździe organizowany jest w  ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Uczestnicy wyjazdu zostaną wyłonieni w konkursie na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie do dnia 24 czerwca 2022 r. (piątek) formularza zgłoszeniowego (poniżej) i przesłanie drogą mailową prezentacji w języku angielskim na adres piotr.kurzawski@umww.pl oraz niezwłoczne przesłanie pocztą na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Regulaminu i Klauzuli informacyjnej podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz osobę wskazaną do udziału w wyjeździe. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyłonione w konkursie podmioty (Interesariusze) są zobowiązane do dostarczenia podpisanego porozumienia dotyczącego udziału w wyjeździe (wzór porozumienia opublikowany na stronie h2wielkopolska.pl) w terminie 5 dni roboczych od otrzymania porozumienia. Niepodpisanie porozumienia skutkuje wykluczeniem z grona Interesariuszy.

 

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(tel. 61 62 66 276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl).

Znacznik

Rejestracja

Instrukcja rejestracji:

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Przesłać prezentacje w języku angielskim na adres piotr.kurzawski@umww.pl

3. Wydrukować, podpisać(osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu + uczestnik wyjazdu) i przesłać pocztą regulamin oraz klauzulę informacyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki,

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkurs Bangkok wersja zmieniona

Porozumienie z Interesariuszem wzór

Klazula informacyjna

    ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE