3. Jakie są najbardziej charakterystyczne cechy wodoru?

Wodór jest najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie jest najlżejszym pierwiastkiem chemicznym oraz trzecim najczęściej występującym pierwiastkiem na ziemi. Na ziemi prawie nigdy nie występuje jako pojedyncza cząsteczka, ponieważ jako pierwiastek wodór jest wysoce reaktywny.  Wodór jest nośnikiem energii, a nie jej źródłem,
a zatem może dostarczać lub przechowywać zasoby energii. Jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, bezsmakowym, łatwopalnym i nietoksycznym (zeroemisyjnym) podczas uniku
w żaden sposób nie zanieczyszcza środowiska (podczas spalania wodoru powstaje woda) Jego temperatura wrzenia wynosi -252,8°C. Z 1kg wodór możemy uzyskać 33 kWh energii.