13. Czy w Wielkopolsce mamy projekty rozwijające gospodarkę opartą na wodorze?

W Wielkopolsce istnieje kilka projektów działających na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. W rejonie Konina powstała Wielkopolska Dolina Energii. Inicjatywa ma na celu wsparcie procesu transformacji energetycznej i tworzenie ekologicznego przemysłu opartego na OZE i najnowszych technologiach.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi dwa projekty związane z budową ekosystemu wodorowego w regionie, w ramach których udało się stworzyć skuteczną platformę współpracy między przedstawicielami biznesu, samorządów oraz nauki. W ramach projektów powstało wiele inicjatyw służących nie tylko promocji regionu, ale także zapewniających wsparcie doradcze dla firm, oferujących wymianę doświadczeń oraz idei w ramach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, czy oferujących materiał dydaktyczny dla szkół ponadpodstawowych i uczelni w ramach inicjatywy „Szkoła Wodorowa”. Te oraz wiele innych wspólnych działań w obszarze rozwoju technologii niskoemisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru, doprowadziły do powstania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej.