Znacznik

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040

Podczas II edycji Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland miała miejsce premiera Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 roku.

Jednym z ważniejszych wydarzeń na H2Poland była premiera Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 roku. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Jacek Bogusławski podziękował uczestnikom konsultacji społecznych, w tym przedstawicielom samorządów, biznesu, sektora nauki. Strategia jest konsekwencją postępujących zmian klimatycznych oraz rosnących potrzeb dekarbonizacyjnych. Technologie wodorowe mają pozwolić na stworzenie warunków rozwoju lokalnego ekosystemu, bazującego na tanich i nisko oraz zeroemisyjnych nośnikach energii. Podczas wspólnej dyskusji,
w której uczestniczyli: Pan Walerian Majewski, ekspert Nexus Consultants, Pan Grzegorz Pawelec, Intelligence Director Hydrogen Europe, Pan Aivars Starikovs, Prezes Łotewskiego Stowarzyszenia Wodorowego oraz Pan Jakub Kupecki, Dyrektor Instytutu Energetyki, wskazano na potrzebę wykorzystania potencjału lokalnych przedsiębiorstw i zwiększenia możliwości ich włączenia w łańcuch wartości gospodarki wodorowej. Stwierdzono, że „musimy być odważni w naszych marzeniach”, a sam proces wdrażania technologii wodorowych wymaga zmiany dotychczasowego myślenia w zakresie analizy opłacalności inwestycji. Podkreślono, że budowa efektywnych ekonomicznych modeli biznesowych jest już dzisiaj możliwa oraz należy wykorzystywać doświadczenia, zarówno lokalne, jak i te z rynku europejskiego.

Strategię można pobrać tutaj.