Znacznik

W dniach 16-17 maja odbyła się II edycja Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland

Zakończyła się II edycja Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland. To dwudniowe wydarzenie, które odbywało się w dniach 16-17 maja, miało miejsce na MTP, zgromadziło tysiące uczestników oraz setki prelegentów, a jego współorganizatorem i Regionem Gospodarzem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Forum otworzyli: Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Woj. Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Pan Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania oraz Pan Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP.

Pierwszy dzień był w większości dedykowany zagadnieniom z perspektywy biznesu. Odbyło się wiele panelii warsztatów, m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, certyfikacji pochodzenia wodoru, roli wodoru w transporcie i dekarbonizacji zakładów produkcyjnych, wodorze jako najlepszym dostępnym magazynie energii z OZE, rynkach zbytu dla wodoru i technologii wodorowych. W jednym z warsztatów na temat krytycznych punktów w rozwoju dolin wodorowych wziął udział Pan Jacek Bogusławski. Stowarzyszenia krajowych organizacji wodorowych regionu Europy Środkowo-Wschodniej i państw nadbałtyckich podpisały porozumienie 3 Seas Hydrogen Council.

Drugiego dnia na H2Poland dominowała tematyka z perspektywy krajowej i regionalnej oraz samorządów lokalnych. Debaty: „Ekosystem wodorowy w polityce klimatycznej” otworzył Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Gospodarz Regionu. Wysłuchano wystąpienia on-line Pana Fransa Timmermansa, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej pod znaczącym przesłaniem: „Because the world is watching us. And because they will not forgive us if we fail – again – to prevent the worst.” Następnie odbyły się 2 debaty: „THE CHALLENGES WE FACE TOGETHER”, z udziałem: Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Petera Kasprzaka, Dyrektora Hydrogen Australia, Pana Pietera Bouwer, Regionalnego Komisarza ds. handlu, Clean Technology (Europa), Ambasada Kanadyjska w Berlinie, Pana Ahmeda Berrichi, Dyrektora Algerian Investment Promotion Agency oraz Pana Martina Kremera, Konsula Generalnego Niemiec. Druga debata „WODOROWA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”, prezentowała wyzwania z perspektywy naszej części Europy, a uczestniczyli w niej: Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu WW, Pan Zdeněk Karásek, Pełnomocnik Gubernatora ds. regionów węglowych w okresie transformacji, Pan Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Pan Ján Weiterschütz, Przewodniczący Słowackiego Narodowego Stowarzyszenia Wodorowego, Pan Mieczysław Obiedziński, Prezes TUV SUD Polska, dr Attila Nyikos, CEO Hungarian Hydrogen Technology Association.

Wręczono nagrody w konkursach: ogólnopolskim „H2IDEA” oraz wielkopolskim „Studencki Pomysł na Start-up Wodorowy”, a także opublikowano Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 roku, którą można pobrać tutaj. Więcej informacji na temat tego wydarzenia można przeczytać klikając w link.

Województwo Wielkopolskie udostępniło również przestrzeń swojego stoiska na targach H2Poland przedstawicielom biznesu, nauki i samorządu, tworzącym wielkopolski system wodorowy. W tej właśnie przestrzeni podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy firmą Graphen, uczestnikiem projektu SWW „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, laureatem nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii H2Wielkopolska, a Stowarzyszeniem Energooszczędne Domy Gotowe w celu realizacji projektów uwzględniających wykorzystanie technologii wodorowych w budownictwie. Firma jest również członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Jest to przykład modelowej współpracy wielkopolskich MŚP z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na stoisku poznańskich uczelni – sygnatariuszy deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej (UAM, PP, UP), które zorganizował Samorząd Województwa, prezentowano dokonania wodorowe studentów i kadry naukowej.