Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Konkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór: wyjazd do Bremy i Północnych Niemiec”

Aktualizacja 7.10.2021

Ogłoszenie wyników konkursu „Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska
– kierunek wodór: wyjazd do Bremy i Północnych Niemiec”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że zakończył się konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), stowarzyszeń JST, uczelni wyższych i jednostek naukowych do udziału wyjeździe informacyjno-promocyjnym projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” do Bremy i Północnych Niemiec.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęły 4 zgłoszenia (wymienione w kolejności wpływu):

Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj podmiotu
1. Gmina Piła JST
2. Miasto Konin JST
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uczelnia wyższa
4. Miasto Kalisz JST

Wszyscy uczestnicy konkursu spełniają kryteria formalne wym. w § 2 Regulaminu Konkursu.

Zgodnie z § 3 i 4 Regulaminu, w wyniku oceny merytorycznej zgłoszeń, ustala się listy rankingowe:

Lista rankingowa dla JST i stowarzyszeń JST

Lp. Nazwa podmiotu Liczba punktów Data i godzina zgłoszenia
1. Gmina Piła 13 01.10.2021 r., godz. 09:24
2. Miasto Konin 13 04.10.2021 r., godz. 12:12
3. Miasto Kalisz 9 04.10.2021 r., godz. 15:25

Lista rankingowa uczelni wyższych i jednostek naukowych

Lp. Nazwa podmiotu Liczba punktów Data i godzina zgłoszenia
1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 13 04.10.2021 r,, godz. 14:09

Wszyscy uczestnicy konkursu uzyskali przynajmniej 9 pkt. (minimalna liczba punktów).

Zgodnie z § 1 i 4 Regulaminu w Konkursie wyłoniono 4 Interesariuszy, których przedstawiciele wezmą udział w wyjeździe informacyjno-promocyjnym projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”.

Lista zakwalifikowanych podmiotów – Interesariuszy

Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj podmiotu
1. Gmina Piła JST
2. Miasto Konin JST
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uczelnia wyższa
4. Miasto Kalisz JST

 Urząd Marszałkowski informuje, że pomimo wyłonienia mniejszej niż założona liczby Interesariuszy, wyjazd informacyjno-promocyjny projektu zostanie zorganizowany, zgodnie z  § 1 ust. 2 Regulaminu.

Ogłoszenie o konkursie:

Konkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór: wyjazd do Bremy i Północnych Niemiec”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego oraz jednostek naukowych na wyjazd informacyjno-promocyjny do Bremy i Północnych Niemiec w dniach 19-22 października 2021 r..

Udział w wyjeździe organizowany jest w  ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Uczestnicy wyjazdu zostaną wyłonieni w konkursie na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie do dnia 4 października 2021 r. (poniedziałek) formularza zgłoszeniowego(poniżej) oraz przesłanie pocztą na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Regulaminu i Klauzuli informacyjnej podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz osobę wskazaną do udziału w wyjeździe. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Brema agenda konferencji

Brema agenda wyjazdu

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl).

Znacznik

Rejestracja

Instrukcja rejestracji:

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Załączyć prezentacje w języku angielskim(maksymalny rozmiar pliku 10mb). Przekroczenie limitu może skutkować komunikatem błędnego wypełnienia wszystkich pól.

3. Wydrukować, podpisać(osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu + uczestnik wyjazdu) i przesłać pocztą regulamin oraz klauzulę informacyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki,

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu

Klauzula informacyjna

Porozumienie z Interesariuszem wzór

Wyjazd do Bremy – agenda robocza

HTE Europe 2021 agenda

    ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE    Translate »