6. Jak wygląda dystrybucja wodoru?

Wodór może być transportowany przez specjalnie przystosowane gazociągi do jego przesyłu. Rurociągi do przesyłu wodoru wykonane są z rur kompozytowych (stal o wysokiej czystości + materiały kompozytowe poprawiające własności izolacyjne rurociągu). Ciśnienie pracy rurociągu może wahać się w zakresie od 20 do 210 bar. Wodór może być transportowany również , za pomocą  specjalnie do tego przystosowanych środków ciężkiego transportu np. cystern, statków morskich (pod postacią ciekłą lub gazową) lub chemicznych nośników energii np. amoniaku.