Znacznik

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030

23 lutego zakończono konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030

Aktualizacja 7.03:

W piątek 3.03 w ramach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej odbyły się ostatnie konsultacje społeczne projektu “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030”. W posiedzeniu platformy wzięło udział 38 osób.

Ostatnie uwagi można zgłaszać poprzez formularz https://uwagidostrategiih2.webankieta.pl/ do 10 marca.

 

Oryginalny post:

W 6 spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 247 uczestników reprezentujących firmy (75), samorządy (94), IOB (22), edukację (21), spółki komunalne (28), NGO (5) i nie tylko (2). Prezentacja projektu Strategii obejmowała jej kluczowe zagadnienia – sformułowane cele, model docelowego ekosystemu gospodarki wodorowej, potencjał wytwórczy regionu oraz możliwości zagospodarowania wodoru. Przedstawiono zadania do realizacji przez kluczowych interesariuszy sektora. Przeprowadzono merytoryczną dyskusję nad założeniami strategii, które posłużą do sformułowania dodatkowych wniosków i znajdą odzwierciedlenie w dokumencie końcowym. Podczas konsultacji zgłoszono wiele wartościowych uwag, a same spotkania przebiegły w miłej i profesjonalnej atmosferze.

Kalendarz spotkań konsultacyjnych:

  1. Ostrów Wielkopolski, 14 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Aktywności Lokalnej, Al. Powstańców Wielkopolskich 14 (36 osób)
  2. Konin, 15 lutego 2023 r., godz. 12:00-15;00 , Urząd Miasta, Plac Wolności 1 (31 osób)
  3. Kalisz, 16 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1 (32 osoby)
  4. Leszno, 21 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Miejska Biblioteka Publiczna, plac Jana Metziga 25 (37 osób)
  5. Piła, 22 lutego 2023 r., godz. 12:00 -15:00, Regionalne Centrum Kultury, Plac Staszica 1 (33 osoby)
  6. Poznań, 23 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34 (78 osób)