Znacznik

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

W dniach 5-7 września 2023 r. członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, wraz z przedstawicielami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, uczestniczyli w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Reprezentacja regionu wzięła udział w sesjach plenarnych oraz szeregu paneli dyskusyjnych.

Tegoroczna edycja Forum została zorganizowana pod hasłem przewodnim „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Główny partnerem wydarzenia było Województwo dolnośląskie. W trakcie Forum zaprezentowany został m.in. doroczny Raport Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego 2023, w którym przedstawione zostały kluczowe problemy i wyzwania stojące przez gospodarkami państw Europy Środkowo-wschodniej.

Stojący na czele delegacji Województwa Wielkopolskiego, Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, znalazł się w gronie panelistów dyskusji okrągłego stołu „EURO 7, Zielona Energia, zależności motoryzacji i energetyki” oraz debaty „Doliny wodorowe – trampolina do ogólnopolskiej gospodarki wodorowej”.

Początek dyskusji poświęcony był regulacjom europejskim w kontekście branży motoryzacyjnej. Eksperci podkreślali wpływ tych regulacji na produkcję pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także na cały ekosystem transportu drogowego. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność przestrzegania tych norm przez producentów i związane z tym potencjalne wyzwania. Następnie skupiono się na zielonej energii, jej znaczeniu dla sektora transportu i sposobach finansowania projektów związanych z zieloną energią. Podkreślono znaczenie inwestycji w infrastrukturę i potrzebę współpracy między różnymi sektorami w celu osiągnięcia celów związanych z zieloną energią.

Pod koniec panelu uczestnicy debatowali nad alternatywnymi źródłami napędu. Przedstawiono wizję zrównoważonej przyszłości, w której kluczową rolę odgrywa współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami z branży motoryzacyjnej i energetycznej. Eksperci podkreślili potrzebę badań i rozwoju nowych technologii napędowych, które są bardziej ekologiczne i wydajne.