Znacznik

Wielkopolska pracuje nad Strategią Rozwoju Wielkopolski Wodorowej 2030

W 2022 roku zostały zainicjowane prace związane z przygotowaniem dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej 2030

Mając na uwadze perspektywy rozwoju technologii wodorowych oraz dotychczasowe doświadczenia regionu Wielkopolski związane z wdrożeniami rozwiązań zeroemisyjnych w energetyce, czy transporcie zbiorowym, pragniemy stworzyć dokument strategiczny, który będzie przydatnym narzędziem dla każdego podmiotu rozważającego zaangażowanie w tym obszarze. Analizujemy potencjał Wielkopolski w zakresie możliwości wytwarzania wodoru w różnych technologiach, oceniamy możliwości dystrybucji i magazynowania, a wreszcie wskazujemy szacunki zapotrzebowania na wodór w zidentyfikowanych segmentach rynku. Będzie stanowiło to podstawę do wyznaczenia perspektywicznych obszarów rozwoju technologii wodorowych, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań naszego regionu. Wierzymy, że powstające właśnie opracowanie będzie stanowiło bodziec do dalszego wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski oraz, poprzez wdrożenia rozwiązań zeroemisyjnych, pozwoli na utrzymanie ich wysokiej konkurencyjności na rynku.

Prace analityczne i koncepcyjne prowadzi firma doradcza NEXUS Consultants. Koordynator projektu, Walerian Majewski (tel. 604 137 386, w.majewski@nexus.pl) przyjmuje zgłoszenia od potencjalnych interesariuszy, którzy zechcą zwrócić uwagę na istotne aspekty rozwoju tego rynku, jak też od osób pragnących wziąć udział w konsultacjach społecznych projektu dokumentu, które zostały zaplanowane na I kwartał 2023 roku.