Znacznik

Wielkopolska chce powołać dolinę wodorową.

Przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego, prezydenci największych wielkopolskich miast, reprezentanci władz uczelni oraz środowiska biznesu w województwie jednoczą siły na rzecz wodorowej przyszłości. W ubiegłym tygodniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Solaris jest jednym z sygnatariuszy dokumentu.

Na początku lipca, w siedzibie UMWW w Poznaniu został podpisany dokument potwierdzający wolę współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Sygnatariuszami deklaracji o woli powołania wielkopolskiej doliny wodorowej są przedstawiciele województwa wielkopolskiego na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem Bogusławskim, członkiem zarządu województwa oraz przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Swój podpis złożyli także prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, jak również przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród sygnatariuszy nie zabrakło środowiska biznesu: Solaris Bus & Coach, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Podpisany dokument stanowi potwierdzenie chęci współpracy w zakresie powstania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Synergia działań zaangażowanych podmiotów umożliwi powstanie skoordynowanego i zintegrowanego ekosystemu powiązań wspierających rozwój technologii, wiedzy i biznesu oraz edukacji. Celem działań zrzeszonych podmiotów będzie przyczynienie się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz neutralności klimatycznej.

Dodatkowo, podpisanie deklaracji ma stać się również wyraźnym sygnałem chęci uczestniczenia w „Krajowej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”. Strategia ta określa cele i działania na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej, odnoszące się do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił podczas podpisywania Deklaracji istotę współpracy międzysektorowej na rzecz popularyzacji rozwiązań wodorowych. – Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce. Okres rozpoznania i badania, czy jest to rzecz atrakcyjna i ważna mamy już za sobą. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania – powiedział.

Źródło: transport-publiczny.pl