Znacznik

Tematyka gospodarki wodorowej w Kościanie – konferencja „Rozwiązania wodorowe kluczem do niskoemisyjnej przyszłości”

15 grudnia 2022 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Urzędu Miejskiego w Kościanie oraz Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie „Rozwiązania wodorowe kluczem do niskoemisyjnej przyszłości”.

Tematem prelekcji były m.in. odnawialne źródła energii w gminie Kościan. Jednakże motywem przewodnim spotkania była gospodarka wodorowa. Ekspert z firmy Nexus Consultants przybliżył zagadnienie rozwoju biznesu opartego na ekosystemie wodorowym. Natomiast Burmistrz Śremu, Adam Lewandowski oraz Prezes Śremskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Wiesław Małaszniak przedstawili bardzo interesujące planu w zakresie Innowacyjnych inwestycji mieszkaniowych w gminie Śrem, które to plany uwzględniają również wykorzystanie technologii wodorowych. Na zakończenie Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jacek Bogusławski zapoznał przedstawicieli biznesu i samorządów z działaniami regionu na rzecz regionalnego ekosystemu wodorowego. W spotkaniu uczestniczyło około 50 os.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez NEXUS Consultants Sp. z o.o.:

Prezentacja szanse dla biznesu w gospodarce wodorowej_Kościan

oraz fotorelacją z ww. konferencji: