Znacznik

Spotkanie Filaru Regionalnego Hydrogen Europe 07.02.2024 r.

Województwo Wielkopolskie od 1 stycznia 2024 roku jest członkiem Hydrogen Europe Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit – Filar Regionalny.

Znacznik

Województwo Wielkopolskie od 1 stycznia 2024 roku jest członkiem Hydrogen Europe Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit – Filar Regionalny.

Hydrogen Europe to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit reprezentujące europejskie firmy oraz innych interesariuszy, w tym regiony, którzy są zaangażowani w budowę gospodarki wodorowej
w Europie. W skład Hydrogen Europe wchodzi ponad 300 firm i 30 stowarzyszeń krajowych, obejmujących cały łańcuch dostaw i wartości ekosystemu wodorowego. Łącznie stowarzyszenie liczy ponad 500 członków.

Zadaniem Hydrogen Europe jest budowa i przyspieszenie rozwoju poszczególnych elementów europejskiego łańcucha dostaw i wartości w zakresie czystych technologii wodorowych, przyczyniając się tym samym do tworzenia zrównoważonych, niskoemisyjnych systemów energetycznych i transportowych.

Zaangażowane regiony europejskie zrzeszone są w Filarze Regionalnym Hydrogen Europe, który powstał w styczniu 2022 r. Obecnie należy do niego ponad 40 członków (np. regiony z Czech, Niderlandów, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Bułgarii, Norwegii, w tym Wielkopolska).

Województwo Wielkopolskie jest członkiem silnej i najbardziej reprezentatywnej sieci wodoru i ogniw paliwowych w Europie. Dzięki wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń wspólnie uczestniczymy w identyfikacji możliwości finansowania dla regionów europejskich, budowaniu konsorcjów, a także kształtowaniu programów finansowania UE.

7 lutego 2024 r. Województwo Wielkopolskie jako pełnoprawny członek zaprezentowało Region pod kątem aktywności w obszarze wodorowym. Województwo reprezentował Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Jacek Bogusławski.

W spotkaniu brało udział ponad 80 przedstawicieli regionalnych, biznesu i otoczenia biznesu oraz nauki. Podczas spotkania odbyły się warsztaty dotyczące finansowania dolin wodorowych.