Znacznik

Ruszyła kolejna edycja konkursu REGIOSTARS!

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie REGIOSTARS 2024 dla najciekawszych projektów zrealizowanych ze wsparciem Funduszy Europejskich. Projekty zgłoszone w konkursie mają promować spójność oraz pokazują wpływ i włączający charakter rozwoju regionalnego.

Projekty można zgłaszać w jednej z pięciu kategorii:

Konkurencyjna i inteligentna Europa (A COMPETITIVE AND SMART EUROPE),
Zielona Europa (A GREEN EUROPE),
Połączona Europa (A CONNECTED EUROPE),
Europa społeczna i inkluzywna (A SOCIAL AND INCLUSIVE EUROPE),
Europa bliżej obywateli (A EUROPE CLOSER TO THE CITIZENS).

Aplikacje należy przesyłać do 31 maja 2024 r. wyłącznie za pomocą platformy internetowej REGIOSTARS.

Szczegóły konkursu

Konkurs REGIOSTARS 2024 jest niezwykłą okazją dla innowatorów do szerokiej promocji efektów projektu. Nagrodą dla laureata z każdej kategorii oraz zdobywcy nagrody publiczności jest lokalna kampania komunikacyjna realizowana we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

W konkursie mogą wziąć udział projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności lub Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz projekty z programów Interreg, które są już ukończone i rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu REGIOSTARS 2024 oraz przewodnik znajdują się na stronie konkursu.