Znacznik

Rozstrzygnięcie konkursu “Edukacja Wodorowa”

Departament Gospodarki UMWW uprzejmie informuję, że 29 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie kapituły konkursu "Edukacja Wodorowa". Kapituła wybrała następujących laureatów konkursu.

 

1. Technikum Energetyczne w Poznaniu

2. Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Kapituła dokonała oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę przede wszystkim:
a) działania szkoły na rzecz edukacji/nauki
b) udział w spotkaniach, wydarzeniach stacjonarnych/online na temat gospodarki wodorowej, w tym organizowanych przez Województwo Wielkopolskie,
c) wykorzystanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych konspektów, materiałów dydaktycznych oraz zestawów edukacyjnych Horizon Educational przekazanych przez Województwo Wielkopolskie.