Znacznik

Przyspieszenie rozwoju gospodarki wodorowej

Komisja Europejska ogłosiła 18 maja 2022 r., w swoim komunikacie "Plan REPowerEU", dodatkowe inwestycje w wysokości 200 mln euro dostępne dla partnerstwa na rzecz czystego wodoru w ramach programu Horyzont Europa. Fundusze te pomogą podwoić liczbę dolin wodorowych w Europie i mają na celu przyspieszenie wdrażania gospodarki wodorowej w całej UE.

REPowerEU to plan UE mający na celu szybkie zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenie transformacji ekologicznej. Odnawialny wodór będzie kluczem do zastąpienia gazu ziemnego, węgla i ropy naftowej w trudnych do dekarbonizacji gałęziach przemysłu i transportu. REPowerEU wyznacza między innymi cel 10 milionów ton krajowej produkcji wodoru odnawialnego i 10 milionów ton importu wodoru odnawialnego do 2030 roku.

W ramach programu RePowerEU ogłoszono również przyszłe działania mające na celu rozwój umiejętności w zakresie gospodarki wodorowej w ramach programu ERASMUS + i partnerstwa na rzecz czystego wodoru za pomocą specjalnego projektu.

Bart Biebuyck, dyrektor wykonawczy partnerstwa na rzecz czystego wodoru, powiedział: “Z dużym zadowoleniem przyjmujemy komunikat Komisji Europejskiej w sprawie REPowerEU, który wzmacnia rolę czystego wodoru w transformacji energetycznej i stymuluje rozwój dolin wodorowych w całej Europie. Doceniamy zaufanie, jakim Komisja obdarzyła nasze Partnerstwo, uzupełniając nasz program, i jesteśmy w pełni zaangażowani w przyspieszenie wdrażania gospodarki wodorowej.”

Doliny wodorowe – regionalne ekosystemy, które łączą produkcję wodoru, transport i różne zastosowania końcowe, takie jak mobilność lub surowce przemysłowe – stanowią ważny krok w kierunku umożliwienia rozwoju nowej i zrównoważonej gospodarki wodorowej. Obecnie 23 europejskie doliny wodorowe na różnych etapach rozwoju zostały zidentyfikowane w ramach platformy Mission Innovation Hydrogen Valleys, opracowanej dla partnerstwa na rzecz czystego wodoru (i jego poprzednika, wspólnego przedsiębiorstwa FCH). Platforma wchodzi obecnie w drugą fazę rozwoju.

Pełny tekst komunikatu REPower EU można znaleźć na stronie: Komunikat REPower EU

Źródło: ec.europa.eu