Znacznik

Przełomowa technologia produkcji wodoru z biomasy trafi na rynek

mPower Green Tech zamierza wprowadzić na polski rynek przełomową technologię produkcji zielonego wodoru z biomasy, ale wpierw trafi na giełdę i zmieni nazwę. Nowa spółka Global Hydrogen chce wprowadzić na rynek pierwsze kontenerowe reaktory produkujące zielony wodór.

Za projektem stoi kapitał austriacko-polski, który jest skupiony wokół naukowców i twórców. Technologia została wypracowana przez polski zespół naukowo-technologiczny i bazuje na posiadanych licencjach, zastrzeżeniach patentowych oraz know-how stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa. W skład zespołu mPower Green Tech wchodzi zespół naukowy prof. Albin Czernichowski, dr Janusz Przeorek, prof. Roman Domański oraz prof. Andrzej Jasiński.

– Stale rosnące zainteresowanie niskoemisyjnym i zielonym wodorem oraz wykorzystywanie go na szeroką skalę, to trend, który wpłynie na wzrost popytu, a także wymusi rozwój nowych technologii i stosowanie obecnie niszowych rozwiązań. Dla prawdziwie zero-emisyjnej gospodarki wodór musi pochodzić ze źródeł w pełni odnawialnych. Dlatego skupiliśmy się na rozwiązaniu, które będzie adresowało obecne wyzwania rynku energetycznego – mówi Manfred Schatovich, przewodniczący rady nadzorczej Teliani Valley Polska, w trakcie zmiany firmy na Global Hydrogen.

Przemienić biomasę w czysty zielony wodór
mPower Green Tech opracowała innowacyjny proces konwersji brudnego gazu syntezowego z termicznego przetwarzania biomasy w czysty zielony gaz syntezowy. Katalityczno-plazmowy reaktor SynGen eliminuje ciąg technologiczny oczyszczania brudnego syngazu z substancji organicznych, konwertując smoły, smółki i inne organiczne zanieczyszczenia w czysty gaz syntezowy, zdatny do ekstrakcji i produkcji zielonego wodoru.

Technologia stworzona przez mPower Green Tech polega na zmniejszeniu rozmiarów instalacji przetwarzania biomasy w czysty gaz syntezowy, co z kolei umożliwia produkcję zielonego wodoru.

– Prace nad rozwojem technologii trwały 8 lat. Teraz mamy już pierwszy prototyp takiego urządzenia i kolejnym krokiem będzie zawieranie umów na testy pilotażowe. Z kolei przyszły rok to start komercjalizacji naszego rozwiązania, a w kolejnych latach planujemy zwiększyć skalę produkcji i wyjść na rynki zagraniczne – dodaje Manfred Schatovich.

Źródło: farmer.pl