Znacznik

Powerhouse podpisuje umowę z Hydrogen Utopia International na wdrożenie ich technologii czystej energii w Polsce, Grecji i na Węgrzech.

Powerhouse Energy Group plc (AIM: PHE), firma działająca w branży zrównoważonego wodoru, podpisała wiążącą umowę na wyłączność w zakresie wdrażania technologii czystej energii w Polsce, Grecji i na Węgrzech.

Umowa z Hydrogen Utopia International PLC (“HUI”) przyznaje spółce wyłączną, niezbywalną licencję na stosowanie technologii, która przetwarza plastik i odpady na wartościowe produkty czystej energii, na terenie Polski, Grecji i Węgier.

Celem Powerhouse jest udzielanie licencji deweloperom na realizację obiektów, które poprawiają stan środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Peel NRE, część Peel L&P, jest pierwszym licencjobiorcą Powerhouse Energy, który wdraża technologię w dwóch zakładach w Wielkiej Brytanii. Umowa z HUI ilustruje zaangażowanie zarówno Powerhouse jak i HUI we wprowadzenie tej technologii do Europy i zapoczątkowanie transformacji czystej energii na skalę globalną.

Misją HUI jest stworzenie linii projektowej dla rewolucyjnej technologii Powerhouse na kontynencie europejskim poprzez pozyskanie finansowania i współpracę z państwami, władzami regionalnymi i sektorem prywatnym w wybranych regionach w celu ułatwienia wdrożenia technologii.

„Powerhouse ma przyjemność podpisać tę wiążącą umowę na wyłączność z HUI, który jest mistrzem naszej technologii, napędzając jej wdrożenie w Polsce, Grecji i na Węgrzech. Jest to kontynuacja naszej zapowiedzi z 12 listopada 2020 r. i część naszej długoterminowej wizji, zgodnie z którą technologia DMG® zostanie wdrożona na całym świecie, pomagając światu przejść na czystą energię, a jednocześnie zapewniając rozwiązanie dla plastiku wycofanego z eksploatacji.”- powiedział James Greenstreet, Prezes Powerhouse Energy Group.

„Jesteśmy zachwyceni, że sformalizowaliśmy ustalenia HUI dotyczące wyłączności na DMG® z Powerhouse na Polskę, Grecję i Węgry. HUI wykorzysta swoje lokalne sieci i relacje w krajach, które otrzymały licencję, aby pomóc w zabezpieczeniu zatwierdzeń projektów, finansowania i ekspertyz technicznych w celu ułatwienia wdrożenia technologii DMG®. Przybliży nas to do realizacji naszej misji, jaką jest przyspieszenie rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej i zerowej emisji dwutlenku węgla netto w Europie.”- dodał Aleksandra Binkowska, prezes HUI.

Umowa PGH Exclusivity Agreement jest następstwem uzgodnienia niewiążących prawnie heads of terms z HUI dla Polski ogłoszonego 12 listopada 2020 r. oraz Grecji i Węgier ogłoszonego 10 maja 2021 r. oraz wpłacenia przez HUI na rzecz Powerhouse depozytów w łącznej wysokości 125 000 euro.

Zgodnie z Umową na wyłączność PGH, HUI zapłaci Powerhouse kolejne 325.000 EUR do końca 2021 roku, kiedy to formalna licencja na własność intelektualną technologii DMG® ma zostać przyznana HUI, a kolejne 300.000 EUR zostanie zapłacone 12 miesięcy później.

Ponadto, Powerhouse będzie nadal otrzymywać opłatę licencyjną za każdą instalację DMG®, która zostanie uruchomiona w dowolnej lokalizacji na świecie. W związku z tym, Umowa o wyłączności PGH nie ma wpływu na światowe prawa Spółki do bieżących opłat licencyjnych za technologię DMG®.

Źródło: hydrogen-central.com