Znacznik

Pilotażowy projekt wodorowy w magazynie gazu ziemnego

Pilotażowy projekt przeprowadzony zostanie w Niemczech i ma to być pierwszy test magazynowania wodoru na skalę przemysłową. Dostarczy wiedzy na temat skutecznych sposobów przechowywania gazu oraz reakcji na wodór zastosowanych urządzeń i materiałów.

Minister środowiska Dolnej Saksonii Olaf Lies potwierdził wczoraj dofinansowanie w wysokości 2,375 mln euro dla projektu wodorowego firmy Uniper Energy Storage. Zakłada on uruchomienie pilotażowej instalacji magazynowania wodoru o pojemności około 250 tys. m3 do 2024 roku.

Magazyn wodorowy powstać ma w Krummhoern w Dolnej Saksonii na terenie istniejącego magazynu gazu ziemnego, który nie był wykorzystywany komercyjnie od 2017 roku. Uniper przetestuje tam budowę i działanie nowej kawerny solnej, która zostanie postawiona w celu przechowywania wodoru na dużą skalę w rzeczywistym środowisku magazynu na gaz ziemny. Nowa kawerna ma być zbudowana z wykorzystaniem istniejącego odwiertu.

Potrzebne inwestycje w zielony wodór

Próbna eksploatacja pilotażowej instalacji ma służyć m.in. zbadaniu urządzeń i materiałów pod kątem kompatybilności z H2. Uniper chce w ten sposób zgromadzić doświadczenie w zakresie przechowywania wyłącznie ekologicznego wodoru w kawernie solnej oraz jego dystrybucji i dalszego wykorzystania.

Wodór uznawany jest za istotny element transformacji energetycznej. Przechowywanie energii elektrycznej w postaci H2 ma znaczenie dla zrównoważenia wahań podaży i popytu w przyszłości.

– Kryzys klimatyczny i wojna z Ukrainą zmuszają nas do forsowania transformacji energetycznej na najwyższych obrotach. Już od dawna wiadomo, że nie da się jej dokonać za pomocą samych elektronów. Wodór będzie centralnym elementem sukcesu transformacji energetycznej – mówił Olaf Lies, minister środowiska Dolnej Saksonii.

Lies podkreślał, że zaletą wodoru jest możliwość jego przechowywania. – Aby móc rozwinąć tę zaletę, potrzebujemy instalacji magazynowych, w tym kawern. Cieszę się, że Uniper chce zastosować kawernowe magazynowanie wodoru tutaj w Dolnej Saksonii. W interesie nas wszystkich jest, abyśmy szybko poszli do przodu.

Magazyn w Krummhoern będzie jednym z pierwszych obiektów tego typu. Uniper zainwestuje w projekt około 10 mln euro.

Kolejny projekt wodorowy

W bezpośrednim sąsiedztwie na terenie przedsiębiorstwa zlokalizowany jest inny pilotażowy projekt wodorowy – KRUH2 – także dofinansowany przez kraj związkowy Dolna Saksonia. Prowadzi go spółka Open Grid Europe (OGE). W tym przypadku testowane są możliwości produkcji ekologicznego wodoru na miejscu i przechowywania go w małych ilościach na własne potrzeby zakładu.

Uniper i OGE od dawna współpracują ze sobą w wielu obszarach inżynierii. Uniper Energy Storage to spółka zajmująca się ściśle magazynowaniem gazu w ramach grupy Uniper. Prowadzi magazyny gazu ziemnego w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii o pojemności roboczej ponad 7,5 mld m3.

Źródło: gramwzielone.pl