Znacznik

Nowy raport IEA

Globalne wydatki na czystą energię i powiązaną z nią infrastrukturę wyniosą 2 bln USD w 2024 r. – mówi najnowszy raport opracowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną IEA.

Niestety, według ekspertów z IEA mimo znacznych inwestycji w niskoemisyjną energię elektryczną, wydatki na ropę i gaz są nadal zbyt wysokie, aby osiągnąć zakładane cele klimatyczne.

Szacuje się, że w 2024 r. sumaryczne inwestycje w energetykę na całym świecie po raz pierwszy przekroczą 3 bln USD, z czego około 2 bln USD ma trafić do branż: OZE, elektromobilności, energetyki jądrowej, magazynowania energii, paliw niskoemisyjnych i pomp ciepła. Pozostała część, czyli nieco ponad 1 bln USD wydana zostanie na węgiel, gaz i ropę. Inwestycje w ropę i gaz wzrosną o 7% w 2024 r., osiągając poziom 570 mld USD, po podobnym wzroście w roku ubiegłym, za co odpowiedzialne są głównie spółki naftowe na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Chiny z największym udziałem w rynku OZE

Szacunkowy udział Chin w inwestycjach w czystą energię w 2024 r., przewidywany jest na poziomie 675 mld USD. Wynika to z silnego popytu krajowego w trzech branżach – energii słonecznej, baterii litowych i elektromobilności. Kolejne miejsca zajmują Unia Europejska i Stany Zjednoczone, z inwestycjami w czystą energię na poziomie odpowiednio 370 mld USD i 315 mld USD. Tylko te trzy gospodarki światowe odpowiadają łącznie za ponad dwie trzecie inwestycji w czystą energię.

„Inwestycje w czystą energię ustanawiają nowe rekordy, nawet w trudnych warunkach gospodarczych, podkreślając rozmach globalnej gospodarki energetycznej. Na każdego dolara przeznaczanego obecnie na paliwa kopalne, prawie dwa dolary są inwestowane w czystą energię” – powiedział dyrektor wykonawczy IEA, Fatih Birol.

Eksperci ostrzegają jednak, że w wielu częściach świata nadal istnieją poważne dysproporcje i braki w przepływach inwestycji energetycznych. Podkreślono niski poziom wydatków na czystą energię w gospodarkach wschodzących i rozwijających się (poza Chinami), które po raz pierwszy przekroczą 300 miliardów USD. Stanowi to jednak tylko około 15% światowych inwestycji w czystą energię, znacznie poniżej poziomu wymaganego do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię w wielu z tych krajów, gdzie wysokie koszty inwestycyjne hamują rozwój nowych projektów branży energetycznej.

Źródło: iea.org