Znacznik

Konsultacje Strategii Wodorowej w Ostrowie Wielkopolskim

W Ostrowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze z sześciu spotkań w ramach konsultacji społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030. Blisko 40 uczestników powitał Marszałek Województwa Jacek Bogusławski oraz prezydent Ostrowa Beata Klimek. Słowa samorządowców wskazywały na potrzebę przyspieszenia procesów związanych z wdrażaniem gospodarki wodorowej, stanowiących odpowiedź na założone cele dekarbonizacji. Prezentacja projektu Strategii obejmowała jej kluczowe zagadnienia – sformułowane cele, model docelowego ekosystemu gospodarki wodorowej, potencjał wytwórczy regionu oraz możliwości zagospodarowania wodoru. Wreszcie przedstawiono zadania do realizacji przez kluczowych interesariuszy sektora. Przeprowadzono merytoryczną dyskusję nad założeniami strategii, które posłużą do sformułowania dodatkowych wniosków i znajdą odzwierciedlenie w dokumencie końcowym.

Uczestnicy spotkań mają okazję zapoznać się i przedyskutować interesujące tematy, podzielić się swoimi uwagami oraz wskazać kluczowe obszary wspomagające realizację Strategii. Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w konsultowaniu Strategii. Pragniemy, aby powstający dokument uwzględniał potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Na wybrane spotkanie można zarejestrować się poprzez formularz on-line  link do zapisów. Potwierdzenie uczestnictwa, założenia do projektu Strategii oraz program prześlemy Państwu mailem.

Kalendarz spotkań konsultacyjnych:

Ostrów Wielkopolski, 14 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Aktywności Lokalnej, Al. Powstańców Wielkopolskich 14

Konin, 15 lutego 2023 r., godz. 12:00-15;00 , Urząd Miasta, Plac Wolności 1

Kalisz, 16 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1

Leszno, 21 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Miejska Biblioteka Publiczna, plac Jana Metziga 25

Piła, 22 lutego 2023 r., godz. 12:00 -15:00, Regionalne Centrum Kultury, Plac Staszica 1

Poznań, 23 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34

Informacji udziela organizator konsultacji społecznych firma Inny Format: Bartosz Chruścielski, tel. 509 102 373, email: bartosz.chruscielski@innyformat.pl

„Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030” realizowana jest w ramach projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.