Znacznik

Konkurs wiedzy o wodorze!

Wodór jako nośnik energii to paliwo przyszłości. Unia Europejska, a w tym Polska zmienia swoją energetykę na taką, która nie emituje gazów cieplarnianych. Innowacje energetyczne związane z produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem zielonego wodoru są konieczne w celu utrzymywania zrównoważonej działalności i ciągłego rozwoju. Wiedza o wodorze może być niezwykle przydatna i dlatego powstała inicjatywa H2idea, mająca propagować energetykę wodorową wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywa odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Edukacji.

Potrzebę poszerzenia wiedzy w kontekście wodoru dostrzegli eksperci TÜV SÜD Polska, którzy zainicjowali konkurs mający na celu popularyzację wiedzy o wodorze. Tak zrodziła się H2Idea, czyli ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe). Zadaniem uczniów będzie praca w 2-5-osobowych grupach pod opieką nauczyciela, której efektem będzie projekt mający realnie stać się częścią gospodarki wodorowej lub będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój tego sektora gospodarki.
– Świadomość wyzwań, przed jakim stoimy, jako społeczeństwo jest duża, jednak abyśmy nie zapomnieli istoty tego przedsięwzięcia, jako firma TÜV SÜD Polska podejmujemy wysiłki i stwarzamy okazję dla dzieci i młodzieży, do czynnego udziału w przemianie energetycznej i ekologicznej naszego kraju — mówi Mieczysław Obiedziński, prezes zarządu TÜV SÜD Polska.

Poprzez konkurs organizatorzy chcą propagować wiedzę na temat wodoru i poprzez zaangażowanie młodzieży pokazać, że można ją przełożyć na praktykę już na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy do 31 stycznia 2023 r. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy opiekuna Zespołu. Natomiast finalne prace konkursowe należy przesyłać do dnia 14 kwietnia 2023 r. Wszystkie kryteria oceny znajdują się w regulaminie konkursu zamieszczonego na stronie H2idea| TÜV SÜD Polska (tuvsud.com).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a jest o co walczyć! Członkowie zwycięskiego Zespołu otrzymają nagrodę w postaci wycieczki do laboratorium Tank Cooling &Hydrogen Laboratory PS-COM-EVT w Monachium, która zostanie uroczyście wręczona 17 Maja 2023r podczas Forum H2Poland . Natomiast opiekun zwycięskiego zespołu otrzyma nagrodę w postaci sfinansowania uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym technologii wodorowych.!

H2idea organizowana jest pod patronatem honorowym: Ministra Nauki i Edukacji, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Sokoły.

Patroni medialni:

Instytut wodorowy, Uwaga wodór, Meet Hydrogen, Cire.pl, Gramywzielone.pl

Sponsorzy:

Hynfra, Horus-Energia, ide, Poznań-Airport, AVL

Partnerzy:

PSPA, Hydrogen Poland, Hydrogen Europe, IMP Pan Gdańsk, Nexus Consultants, KEZO Konwersja Energii i Źródło Odnawialne Centrum Badawcze PAN, Uniqate, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Green University, Izba Przemysłowo- Handlowa Polska Azja, PIME, SPGK, PKP Energetyka, Startova.pl, IEN- Instytut Energetyki-Instytut Badawczy , MTP Grupa, Kierunkowskaz Fundacja, Danfoss, Klaster Technologii wodorowych, Polowiec i Wspólnicy

Więcej informacji na: : H2idea| TÜV SÜD Polska (tuvsud.com)