Znacznik

Eko-piknik w Dzierżążnie

W Dzierżążnie Wielkim w dniu 21.08 odbył się eko-piknik promujący proekologiczne rozwiązania techniczne. W wydarzeniu wziął udział Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który przybliżył tematykę gospodarki wodorowej i jej zastosowania bliskie lokalnym społecznościom.

 

Na terenie imprezy swoje stoisko wystawił Zespół Parków Krajobrazowych razem z Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przestawiając zagadnienia związane z popularyzacją walorów wielkopolskich parków krajobrazowych oraz z rozpowszechnieniem wykorzystywania technologii wodorowych stanowiących część gospodarki niskoemisyjnej. W ten sposób uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o projektach władz regionalnych służących wsparciu rozwoju zielonej gospodarki w Wielkopolsce poprzez współpracę samorządu, biznesu, nauki oraz innych środowisk zmierzającej do realizacji wizji Wielkopolski opartej na zeroemisyjnych technologiach wodorowych.

Ponadto został zaprezentowany również szereg proekologicznych rozwiązań technicznych takich jak: fotowoltaika, przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, systemy dociepleń budynków mieszkalnych czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Firma KIA Motors Polska zademonstrowała swoje modele samochodów o napędzie elektrycznym. Każdy zainteresowany wdrożeniem rozwiązań niskoemisyjnych mógł również skorzystać z porad Banku PKO BP i Banku Ochrony Środowiska w sprawie źródeł ich finansowania. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska.