Znacznik

Dni informacyjne programu LIFE 2024

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zaprasza do udziału w Dniach informacyjnych dotyczących naborów do składania wniosków w programie LIFE, które odbędą się online 23 - 26 kwietnia 2024 r.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną nowe zaproszenia do składania wniosków, tematy priorytetowe na 2024 r. oraz cztery podprogramy LIFE:

Przyroda i różnorodność biologiczna

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia

Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

Przejście na czystą energię

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się pod  linkiem. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Zachęcamy do uczestnictwa.