Znacznik

12 nowych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu w Europie

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w dwanaście nowych projektów strategicznych w całej Europie w ramach programu LIFE, aby wesprzeć realizację ambicji UE w zakresie środowiska i klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

W ramach projektów uruchomione zostaną znaczne dodatkowe środki z innych źródeł finansowania UE, w tym z funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych, a także z funduszy rządów krajowych i inwestycji sektora prywatnego.

Dwanaście projektów sztandarowych przyznanych w dziesięciu państwach członkowskich UE  

Finansowanie przyznane dwunastu projektom strategicznym w BułgariiCzechachIrlandiiHiszpaniiFrancji, we Włoszech, na Litwie, w AustriiPolsce i Finlandii umożliwi tym państwom osiągnięcie krajowych celów w zakresie środowiska i klimatu, podczas gdy zwiększają one nakłady na transformację ekologiczną UE.

Program LIFE to unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Od 1992 za jego pośrednictwem realizowane są różne inicjatywy ekologiczne: współfinansowaniem ze środków LIFE objęto do tej pory ponad 5500 projektów w całej UE i w państwach trzecich. Na okres 2021–2027 Komisja zwiększyła finansowanie programu LIFE o prawie 60 %, do 5,4 mld euro, i uwzględniła nowy podprogram dotyczący przechodzenia na czystą energię. Programem LIFE zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Więcej informacji na stronie: https://wielkopolska.eu/178-slider/5132-12-nowych-projektow-w-dziedzinie-srodowiska-i-klimatu-w-europie